Badania laboratoryjne

USŁUGI LABORATORYJNE – BADANIE WODY I ŚCIEKÓW

Lp. Badany parametr Jednostka Koszt usługi netto / brutto [zł]
FIZYKOCHEMIA
1 Temperatura zł/próba 11,00 / 13,53
2 Odczyn pH zł/próba 11,00 / 13,53
3 Odczyn pH gleby zł/próba 35,00 / 43,05
4 Przewodność elektrolityczna właściwa (woda) zł/próba 11,00 / 13,53
5 Barwa zł/próba 11,00 / 13,53
6 Mętność zł/próba 11,00 / 13,53
7 Zapach zł/próba 11,00 / 13,53
8 Smak zł/próba 11,00 / 13,53
9 Indeks nadmanganianowy zł/próba 35,00 / 43,05
10 Azot amonowy (woda) zł/próba 31,00 / 38,13
11 Azot amonowy (ścieki) zł/próba 31,00 / 38,13
12 Azot azotynowy zł/próba 27,00 / 33,21 151,00 / 185,73
13 Azot azotanowy zł/próba 29,00 / 35,67
14 Azot Kjeldahla zł/próba 89,00 / 109,47
15 Azot ogólny metodą PN zł/próba 151,00 / 185,73
16 Azot ogólny metodą HACH zł/próba 127,00 / 156,21
17 Fosforany zł/próba 35,00 / 43,05
18 Fosfor ogólny zł/próba 80,00 / 98,40
19 Tlen zł/próba 18,00 / 22,14
20 BZT5 zł/próba 62,00 / 76,26
21 ChZT zł/próba 78,00 / 95,94
22 Żelazo ogólne zł/próba 37,00 / 45,51
23 Mangan zł/próba 38,00 / 46,74
24 Chlor wolny zł/próba 15,00 / 18,45
25 Chlor ogólny zł/próba 15,00 / 18,45
26 Chlorki zł/próba 21,00 / 25,83
27 Siarczany zł/próba 71,00 / 87,33
28 Wapń zł/próba 16,00 / 19,68 35,00 / 43,05
29 Twardość ogólna zł/próba 16,00 / 19,68
30 Magnez zł/próba 35,00 / 43,05
31 Sucha pozostałość / substancje rozpuszczone zł/próba 44,00 / 54,12
32 Zawiesina ogólna zł/próba 54,00 / 66,42
33 Zawiesina łatwoopadająca zł/próba 21,00 / 25,83
34 Sucha masa (uwodnienie) osadu zł/próba 53,00 / 65,19
35 Substancje mineralne w osadzie zł/próba 62,00 / 76,26
36 Gęstość osadu zł/próba 35,00 / 43,05
37 Mikroskopowa analiza osadu zł/próba 106,00 / 130,38
38 Podatność wody na uzdatnianie zł/próba 3 670,00 / 4 514,10
MIKROBIOLOGIA
39 Escherichia coli zł/próba 57,00 / 70,11
40 Bakterie grupy coli zł/próba 57,00 / 70,11
41 Enterokoki zł/próba 62,00 / 76,26
42 Ogólna liczba bakterii w 22°C po 72h zł/próba 35,00 / 43,05
43 Ogólna liczba bakterii w 36°C po 48h zł/próba 35,00 / 43,05
POBÓR I TRANSPORT PRÓBEK
44 Pobór próbki wody

(ryczałt z dojazdem na terenie Brodnicy)

zł/próba 25,00 / 30,75
45 Pobór próbki gleby – próbka średnia z 25 punktów (cena nie zawiera transportu próbek) zł/próba 53,00 / 65,19
46 Przygotowanie próbki średniodobowej z 12 próbek zł/próba 35,00 / 43,05
47 Pakowanie i wysyłka próbki do innego laboratorium zł/próba 35,00 / 43,05
48 Transport próbek (poza terenem Brodnicy) zł/km 1,40 / 1,72