Jak zlecić badanie wody

  1. Przed zleceniem badania uzgodnić datę poboru wody z kierownikiem laboratorium
  2. Próbki wody pobiera próbkobiorca laboratorium (dojazd 1 zł/km +23 %VAT).
  3. Klient może sam pobrać próbki wody tylko wtedy, gdy sprawozdania z badań nie przedstawia jednostce nadzorującej.
    1. instrukcja poboru próbek wody
    2. protokół z poboru próbek wody przez Klienta
  4. Termin otrzymania sprawozdania z badań wynosi od 1 do 5 dni w zależności od rodzaju zleconych badań.
  5. Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Siedziba Laboratorium Wody i Ścieków mieści się na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ul. Ustronie 20a.

Szczegółowych informacji udziela kierownik laboratorium tel. (056) 49-11-229
lub kom. 534-949-543 e-mail: rynkowska@mpwik.pl