Jak zlecić badanie wody

 1. OFERTA BADAŃ LABORATORYJNYCHLaboratorium Wody i Ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy wykonuje badania fizykochemiczne

  i mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne ścieków.
  Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

  do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  Laboratorium jest w trakcie przygotowywania do akredytacji

  Siedziba Laboratorium Wody i Ścieków mieści się na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

  1. Ustronie 20a.

  Szczegółowych informacji udziela kierownik laboratorium tel. (056) 49-11-229
  lub kom. 534-949-543 e-mail: rynkowska@mpwik.pl