Oferta badań

OFERTA BADAŃ LABORATORYJNYCH

Laboratorium Wody i Ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy od 1993 roku wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody, ścieków.
Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zapewniamy szybkie wykonanie badań łącznie z poborem próbek. Przyjmujemy również próbki dostarczone przez Klienta, po stosownych uzgodnieniach związanych z pobieraniem.

MONITORING KONTROLNY WODY

Badania mikrobiologiczne

parametr

metoda badania

Escherichia coli

PN-ISO 9308-1:2004

Bakterie grupy coli

PN-ISO 9308-1:2004

Badania fizykochemiczne

parametr

metoda badania

Odczyn – pH

PN-C-04540-01:1990

Przewodność właściwa

PN-EN 27888:1999

Barwa

PN-EN ISO 7887:2002

Mętność

PN-EN ISO 7027:2003

Zapach

PN-EN 1622:2003

Smak

PN-EN 1622:2003

Amoniak

metodyka Merck

MONITORING PRZEGLĄDOWY WODY

Badania mikrobiologiczne

parametr

metoda badania

Escherichia coli

PN-ISO 6059:1999

Wapń

PN-ISO 6058:1999

Magnez

PN-C-04554-4:1999

Badania fizykochemiczne

parametr

metoda badania

Odczyn – pH

PN-C-04540-01:1990

Przewodność właściwa

PN-EN 27888:1999

Barwa

PN-EN ISO 7887:2002

Mętność

PN-EN ISO 7027:2003

Zapach

PN-EN 1622:2003

Smak

PN-EN 1622:2003

Chlor wolny

metodyka Hanna Instr.

Amoniak

metodyka Merck

Azotany

PN-C-04576-08:1982

Azotany

PN-EN 26777:1999

Żelazo

PN-ISO 6332:2001

Mangan

metodyka Merck

Chlorki

PN-ISO 9297:1994

Siarczany

PN-ISO 9280:2002

Utlenialność z KMnO4

PN-EN ISO 8467:2001

DODATKOWE PARAMETRY WODY

parametr

metoda badania

Twardość ogólna

PN-ISO 6059:1999

Wapń

PN-ISO 6058:1999

Magnez

PN-C-04554-4:1999

BADANIE KĄPIELISK I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI

parametr

metoda badania

Escherichia coli

Colilert – 18

Enterokoki

Enterolert – E


Laboratorium wykonuje również inne oznaczenia według indywidualnych uzgodnień w tym badania technologiczne wody i ścieków.