Prace geodezyjne

PRACE GEODEZYJNE

 

W branży wodociągowej jesteśmy specjalistami, stąd też doskonale wiemy, że każda inwestycja wymaga odpowiedniej dokumentacji. Zapewniamy prace związane z:

– wytyczaniem obiektów oraz granic działek,

– pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi,

– inwentaryzacją powykonawczą,

– dokonywaniem pomiarów wraz z wyznaczeniem miejsc urządzeń uzbrojenia podziemnego.