Wykonanie

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna na terenie miasta wykonana jest z rur betonowych, żelbetonowych, kamionki, PVC i PP o średnicach od Ø 90 mm do Ø 600 mm. Łączna długość kolektorów kanalizacji sanitarnej wynosi 121,5 km Łączna ilość przyłączy do posesji (wliczając budynki wielorodzinne) wynosi 3.858 o łącznej długości ca 35,1 km – średnice od Ø 160 mm do Ø 200 mm. (Dane na koniec 2009 roku)