Władze Spółki

Władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

 

1. Zgromadzenie Wspólników

 

2. Rada Nadzorcza

 

Marek Kinal – Przewodniczący

Kazimierz Tuptyński – Z-ca Przewodniczącego

Edward Szczygieł – Członek

 

3. Zarząd

 

Jacek Sochacki – Prezes Zarządu

 

Schemat organizacyjny Spółki –> zobacz