Władze Spółki

Władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

 

1. Zgromadzenie Wspólników

 

2. Rada Nadzorcza

 

Krzysztof Hekert – Przewodniczący

Marek Kinal – Z-ca Przewodniczącego

Roman Pawłowski – Członek

 

3. Zarząd

 

Jacek Sochacki – Prezes Zarządu

 

Schemat organizacyjny Spółki –> zobacz

 


 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy –> zobacz