Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy przypomina że, w okresie zimowym istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy. Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w pomieszczeniach w których zlokalizowane są wodomierze, nie zostawiać otwartych okien i drzwi.

 


 

OGŁOSZENIE O ZATWIERDZENIU TARYFY

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji z dnia 7 października 2021 r. (data ogłoszenia: 19 października 2021 r.) zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Miasta Brodnica na okres kolejnych 3 lat. Powyższe taryfy obowiązują od 27.10.2021 r. więcej…

 

 


 

 


 

 

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że od dnia 1 maja 2021 r. istnieje możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej przez MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy dostępny jest na stronie internetowej www.mpwik.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta/e-faktury. Jeżeli przyłączają się Państwo do grona osób chroniących środowisko, prosimy o wypełnienie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i dostarczenie jej w dogodny sposób. więcej>>>

 

 

 

 


 

 

 

[GALERIA]  Odkażanie Brodnicy w związku z COVID-19

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć z akcji odkażania miasta Brodnicy w dniu 9.04.2020 r. w związku z COVID-19 Fot. Robert Bierwiaczonek

 

 


 

Szanowni Państwo

 

Rozprzestrzeniająca się na coraz szerszą skalę epidemia paraliżuje gospodarkę. Coraz bardziej odczuwalne są utrudnienia w realizacji podstawowych potrzeb społeczeństwa. Do niektórych uciążliwości w zaopatrzeniu, komunikacji czy nawet ograniczeń w kontaktach międzyludzkich powoli zaczynamy się przyzwyczajać. Można już dziś powiedzieć, że każdego dnia zdajemy egzamin z odpowiedzialności i solidarności z wynikiem pozytywnym. Wszystkie służby państwowe i komunalne pracują z godnym podziwu zaangażowaniem. Również Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy podejmuje niezbędne działania zapobiegające zakażeniom i zabezpieczające rozprzestrzenianiu się koronowirusa, stosownie do rozwoju sytuacji. Kierując się koniecznością zmniejszenia ryzyka zachorowań wśród naszych klientów oraz partnerów wprowadziliśmy możliwość załatwienia większości spraw drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. W celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług: dostawy czystej wody, zachowania ciągłości pracy oczyszczalni, odbioru ścieków, usuwania awarii i mając na uwadze bezpieczeństwo osób zatrudnionych wprowadziliśmy istotne zmiany w organizacji pracy Przedsiębiorstwa. Między innymi wydzieliliśmy rezerwę kadrową pracowników, którzy będą mogli być wykorzystani w przypadku stwierdzenia zachorowania wśród osób obecnie pracujących na terenie firmy. Osoby pozostające w rezerwie przebywają w miejscu zamieszkania i wykonują swoją pracę w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Pracownicy mogą być w razie potrzeby skoszarowani na terenie Bazy Przedsiębiorstwa oraz na terenie Oczyszczalni Ścieków. W tym celu zostały podjęte również odpowiednie działania logistyczne. Jednocześnie staramy się ograniczyć do minimum aktywność oraz kontakty zewnętrzne pracowników wykonujących tak jak dotychczas swoje obowiązki na terenie zakładu i miasta. Do pracowników zatrudnionych w biurach i kadry kierowniczej został ograniczony dostęp osób z zewnątrz. Pozostali pracownicy wykonują swoją pracę w minimalnym zakresie – głównie usuwanie awarii i bieżąca obsługa infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. W ruchu ciągłym pracuje obsługa obiektów uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. Utrzymujemy na stałym poziomie uzdatnianie i kontrolę jakości wody zachowując wysokie standardy jakości. Pandemia covid-19 nie stwarza żadnych zagrożeń i nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej do naszych mieszkań. Wydobywana z głębokości ok. 100 m z pokładów czwartorzędowych woda wolna jest całkowicie od wszelkich obciążeń biologicznych bez względu na ich pochodzenie.

Zostań w domu! – Pomyśl o innych! – Chroń siebie!

Prezes MPWiK Sp. z o.o.

Jacek Sochacki

IMG_4283

 


 

Komunikat

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy przypomina że, w okresie zimowym istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy. Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w pomieszczeniach w których zlokalizowane są wodomierze, nie zostawiać otwartych okien i drzwi.

 

Zarząd MPWIK Sp. z o.o. w Brodnicy


 

Szanowni Państwo

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. w Brodnicy informuje, że od miesiąca czerwca 2019 roku rozpoczyna realizację inwestycji w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych – Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r., polegającej na bezwykopowej renowacji kolektorów kanalizacji sanitarnej więcej…

 

 


 

 

Szanowni Państwo

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Brodnicy uprzejmie informuje, iż od 1 lutego 2019 r. cena brutto za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych wynosić będzie 164,16 zł/usługę,
co w przeliczeniu daje 24,45 zł za 1 m sześc. ścieków.
Jednorazowa ilość odebranych ścieków to 7 m sześc.

 


 

Szanowni Klienci

 

Publikujemy ogłoszenie o cenach wody i ścieków na rok 2018. Zachęcamy do zapoznania się  więcej…

 


 

 

Szanowni Klienci

 

Pragniemy ponownie poinformować wszystkich odbiorców Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy, iż z początkiem kwietnia 2017 r. istnieje możliwości korzystania z wody ogrodowej przez cały rok. Zmiana okresu rozliczeniowego spowodowała konieczność zmiany warunków umowy, która określa powinności każdej ze stron. Podpisanie nowej umowy oraz aneksu jest możliwe w Biurze Obsługi Klienta w MPWiK przy ul. Ustronie 2a w godz. od 7:00-15:00 więcej…

 


 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  więcej…

 


Informacje Prasowe

Wszystkie wiadomości

O Firmie MPWiK Brodnica

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy przypomina, swoim odbiorcom usług, że w okresie zimowym istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy. Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w pomieszczeniach w których zlokalizowane są wodomierze, nie zostawiać otwartych okien i drzwi.

Więcej o Firmie

Skip to content