Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy przypomina że, w okresie zimowym istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy. Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w pomieszczeniach w których zlokalizowane są wodomierze, nie zostawiać otwartych okien i drzwi.

 


 

OGŁOSZENIE O ZATWIERDZENIU TARYFY

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji z dnia 7 października 2021 r. (data ogłoszenia: 19 października 2021 r.) zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Miasta Brodnica na okres kolejnych 3 lat. Powyższe taryfy obowiązują od 27.10.2021 r. więcej…

 

 


 

 


 

 

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że od dnia 1 maja 2021 r. istnieje możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej przez MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy dostępny jest na stronie internetowej www.mpwik.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta/e-faktury. Jeżeli przyłączają się Państwo do grona osób chroniących środowisko, prosimy o wypełnienie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i dostarczenie jej w dogodny sposób. więcej>>>

 

 

 

 

Komunikat

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy przypomina że, w okresie zimowym istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy. Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w pomieszczeniach w których zlokalizowane są wodomierze, nie zostawiać otwartych okien i drzwi.

 

Zarząd MPWIK Sp. z o.o. w Brodnicy


 

Szanowni Państwo

 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. w Brodnicy informuje, że od miesiąca czerwca 2019 roku rozpoczyna realizację inwestycji w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych – Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r., polegającej na bezwykopowej renowacji kolektorów kanalizacji sanitarnej więcej…

 

 


 

 

Szanowni Państwo

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Brodnicy uprzejmie informuje, iż od 1 lutego 2019 r. cena brutto za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych wynosić będzie 164,16 zł/usługę,
co w przeliczeniu daje 24,45 zł za 1 m sześc. ścieków.
Jednorazowa ilość odebranych ścieków to 7 m sześc.

 


 

Szanowni Klienci

 

Publikujemy ogłoszenie o cenach wody i ścieków na rok 2018. Zachęcamy do zapoznania się  więcej…

 


 

 

Szanowni Klienci

 

Pragniemy ponownie poinformować wszystkich odbiorców Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy, iż z początkiem kwietnia 2017 r. istnieje możliwości korzystania z wody ogrodowej przez cały rok. Zmiana okresu rozliczeniowego spowodowała konieczność zmiany warunków umowy, która określa powinności każdej ze stron. Podpisanie nowej umowy oraz aneksu jest możliwe w Biurze Obsługi Klienta w MPWiK przy ul. Ustronie 2a w godz. od 7:00-15:00 więcej…

 


 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  więcej…

 


Informacje Prasowe

Wszystkie wiadomości

O Firmie MPWiK Brodnica

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy przypomina, swoim odbiorcom usług, że w okresie zimowym istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy. Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w pomieszczeniach w których zlokalizowane są wodomierze, nie zostawiać otwartych okien i drzwi.

Więcej o Firmie

Skip to content