Taryfy


OGŁOSZENIE O ZATWIERDZENIU TARYFY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji z dnia 7 października 2021 r. (data ogłoszenia: 19 października 2021 r.) zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Miasta Brodnica na okres kolejnych 3 lat. Powyższe taryfy obowiązują od 27.10.2021 r. więcej…

Wysokość cen od 27 października 2021 roku


OGŁOSZENIE O ZATWIERDZENIU TARYFY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji z dnia 5 grudnia 2018 r. (data ogłoszenia: 21 grudnia 2018 r.) zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Miasta Brodnica na okres kolejnych 3 lat. Powyższe taryfy obowiązują od 29.12.2018 r. więcej…

Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w poszczególnych okresach obowiązywania taryfy.


OGŁOSZENIE O ZATWIERDZENIU TARYFY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji z dnia 26 kwietnia 2018 r. (data ogłoszenia: 14 maja 2018 r.) zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Brodnica na okres kolejnych 3 lat Powyższe taryfy obowiązują od 10.06.2018 r. więcej…


Skip to content