Oferta usług dodatkowych +

OFERTA USŁUG DODATKOWYCH MPWIK

 

Wszelkie prace związane z instalacjami sanitarnymi wymagają odpowiedniego przygotowania, wiedzy
oraz zaplecza technicznego. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej, która zapewni wydajny transport wody oraz ścieków to zadanie wymagające dużego doświadczenia i praktyki. Chodzi tu głównie o dobór odpowiednich materiałów, które trzeba prawidłowo zamontować i eksploatować. Dobrze wykonana instalacja zapewnia niezawodność użytkowania przez co najmniej kilkadziesiąt lat.

 

Każda sieć kanalizacyjna – bez względu na wiek – wymaga właściwego utrzymania i konserwacji. Regularne czyszczenie z osadów i tłuszczów, które osiadają wewnątrz rur, zmniejsza ryzyko występowania awarii, co przekłada się na późniejsze koszty eksploatacji. Systematyczne przepłukiwanie przepompowni z zalegających ścieków, zmniejsza ryzyko zapychania się pomp, co pozwala usprawnić ich pracę i zmniejszyć koszty zużycia energii.

 

Odpowiednia konserwacja kanalizacji deszczowej eliminuje ryzyko jej zapiaszczenia. Zalegający w kanale piasek powoduje zmniejszenie jego przepustowości, co w konsekwencji doprowadza do zalań i podtopień podczas obfitych opadów.

 

Regularny monitoring sieci przy wykorzystaniu kamer do inspekcji TV, pozwala na szybkie wykrycie zatorów
i uszkodzeń oraz podjęcie odpowiednich działań zapobiegających awariom.

 

MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy, oprócz priorytetowego i niezawodnego dostarczania wody oraz odbioru ścieków, zaprasza do skorzystania z szeregu usług dodatkowych. Oferujemy specjalistyczny sprzęt
oraz obsługę profesjonalnej kadry w zakresie:

  • Prac budowlano – instalacyjnych,
  • Czyszczenia i udrażniania kanalizacji,
  • Opróżniania zbiorników bezodpływowych,
  • Inspekcji kanalizacji kamerami TV,
  • Prac geodezyjnych,
  • Pogotowia Wod – Kan
Skip to content