Ujęcia głębionowe

Zaopatrzenie miasta Brodnicy w wodę oparte jest na 2-óch wodociągach strefowych:

ujęcia głębinowe MPWiK Brodnica

Wodociąg północny „N” z ujęciem wody i stacją uzdatniania we wsi Karbowo. Wodociąg ten pokrywa 10% zapotrzebowania na wodę. Zatwierdzone zasoby wód to 186 m3/h. Źródłem wody dla wodociągu północnego „N” jest czwartorzędowa dolina kopalna o budowie nieckowej. Wydobycie wody odbywa się w opraciu o 3 studnie głębinowe (ca 100 mb głębokości każda). Woda surowa wymaga uzdatniania w zakresie redukcji żelaza i manganu.
Wodociąg południowy „S” z ujęciem wody i stacją uzdatniania zlokalizowaną przy ul. Ustronie w Brodnicy. Wodociąg ten pokrywa pozostałe 90% zapotrzebowania na wodę. Zatwierdzone zasoby wód to 545 m3/h. Źródłem wody dla wodociągu południowego „S” jest czwartorzędowa dolina kopalna o budowie rynnowej. Wydobycie wody odbywa sie w oparciu o 8 studni głębinowych (ca 100 mb głębokości każda). Woda surowa wymaga uzdatniania w zakresie redukcji żelaza i manganu.
Z wodociągu miejskiego zaopatrywane w wodę jest 98% posesji i 20% posesji z gminy Brodnica.

STACJA UZDATNIANIA WODY „KARBOWO”

Ujęcie wody i stacja uzdatniania we wsi Karbowo została oddana do eksploatacji w roku 1996 i spełnia wymogi obowiązującego w tym zakresie prawa. Stacja uzdatniania wody pracuje na filtrach otwartych.

Ujęcie wody Karbowo

STACJA UZDATNIANIA WODY „USTRONIE”

Nowoczesna stacja uzdatniania wody została oddana do eksploatacji w styczniu 2008 roku. Stacja zlokalizowana jest na terenie istniejącego od 1905 r. ujęcia wody przy ul. Ustronie. Technologia uzdatniania wody oparta jest na filtrach otwartych antracytowo-krzemowych. Pełna zdolność produkcyjna obiektu wynosi 7500 m3/d. Stację wyposażono w dwa zbiorniki retencyjne niwelujące różnice rozbioru wody w ciągu doby.

Stacja Uzdatniania Wody Brodnica
Galeria
Skip to content