ISO 9001

POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Świadomi roli jaką odgrywamy w życiu mieszkańców oraz w funkcjonowaniu firm i instytucji miasta Brodnica, dokładamy wszelkich starań aby sprostać oczekiwaniom i spełnić wymagania naszych klientów i otaczającego nas środowiska.

 

Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy jest dostarczanie swoim klientom dobrej wody, sprawne odbieranie ścieków oraz prawidłowe ich oczyszczanie przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na otaczające środowisko naturalne.

 

Powyższe cele jakościowe będziemy realizować poprzez:

  1. Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, które przyczyniają się do ciągłej poprawy jakości wody i zobojętnienia naszego wpływu na środowisko,
  2. Poprawianie sprawności dostawy wody i odbioru ścieków poprzez prowadzenie prac modernizacyjnych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
  3. Przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych i innych,
  4. Nieustające doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością,
  5. Prowadzenie szkoleń, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników Spółki.

 

Przez ogłoszenie niniejszej deklaracji Polityki Zarządzania Jakością zobowiązujemy się do spełnienia wymagań i ciągłej poprawy efektywności naszych działań oraz do dokonywania przeglądów systemu zarządzania.

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymana na wszystkich poziomach firmy oraz, że jest zakomunikowana wszystkim pracownikom i osobom pracującym dla i w imieniu Spółki.

 

Brodnica, dnia 23 września 2011r.

Skip to content