E-faktury

E-faktury

Informujemy, że od dnia 1 maja 2021 r. istnieje możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej przez MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy dostępny jest na stronie internetowej www.mpwik.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta/e-faktury. Jeżeli przyłączają się Państwo do grona osób chroniących środowisko, prosimy o wypełnienie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i dostarczenie jej w dogodny sposób.

1.     E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów MPWiK Sp. z o.o., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną.

2.     E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe.

3.     E-faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Klienta.

4.     E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci MPWIK Sp. z o.o., którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
 • posiadają sprzęt umożliwiający obsługę poczty e-mail,
 • zaakceptowali ” Regulamin wystawiania i przesyłania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej…”
 • posiadają indywidualny adres e-mail;
 • wypełnią i podpiszą formularz: ,,Zgoda na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną” (formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) – dostępny na stronie internetowej w zakładce Biuro Obsługi Klienta/e-faktura oraz w Biurze Obsługi Klienta.
 • dostarczą zgodę  do Brodnickich Wodociągów pocztą elektroniczną na adres bok@mpwik.pl, osobiście do Biura Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o.o. przy ul. Ustronie 2a w Brodnicy lub prześlą pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny MPWiK Sp. z o.o.,  ul. Ustronie 2a, 87-300  Brodnica.

Korzyści z wyboru e-faktury:

 • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
 • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
 • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje dostęp do Internetu
 • ułatwienie płatności dokonywanych za pośrednictwem Internetu
 • wygodne przechowywanie
 • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego

Do pobrania

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej przez MPWiK Sp. z o.o. (pdf)

Załącznik nr 1 – ZGODA NA OTRZYMYWANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (pdf)

Załącznik nr 2 – ZMIANA ADRESU E-MAIL NA OTRZYMYWANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (pdf)

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (pdf)

Skip to content