Projekt

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19


O projekcie


W dniu 21 września 2023 r. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – Pan Jacek Sochacki odebrał z rąk Marszałka Piotra Całbeckiego umowę na dofinansowanie projektu pn.

„Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Karbowie”.

Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu netto: 111.618,94 zł, dofinansowanie: 94.876,10 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Karbowie mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 42,12 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przedsięwzięcie obejmuje montaż urządzeń technicznych w postaci:

  • systemowych konstrukcji wsporczych do montażu modułów fotowoltaicznych montowanych na podporach stalowych wbijanych do ziemi na odpowiednią głębokość za pomocą kafara (palownicy),
  • modułów fotowoltaicznych,
  • falowników fotowoltaicznych,
  • rozdzielnic prądu stałego i przemiennego,
  • wykonania kablowych sieci elektroenergetycznych oraz powiązanie ich z istniejącą instalacją na SUW Karbowo.

Instalacja fotowoltaiczna będzie przekształcała w panelach PV energię promieniowania słonecznego na prąd stały, który zostanie następnie w falownikach przekształcony w prąd przemienny i dostarczony do istniejącej instalacji wewnętrznej Stacji Uzdatniania Wody. Wyprodukowana energia będzie w pierwszej kolejności zużywana na potrzeby SUW, a ewentualne nadwyżki przesyłane do sieci dystrybucyjnej Zakładu Energetycznego.

Efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego przyniesie wymierne efekty ekologiczno-energetyczne, wpisując się tym samym w popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe daty realizacji inwestycji:

Ogłoszenie zapytania ofertowego – 29 września 2023 r.

Termin składania ofert – 16 października 2023 r.

Podpisanie umowy na wykonanie mikroinstalacji – 24 października 2023 r.

Czas na ukończenie prac – 30 listopada 2023 r.

Skip to content