Inspekcja kanalizacji kamerami TV

INSPEKCJA KANALIZACJI KAMERAMI TV

 

Inspekcja kamerą TV znalazła szczególne zastosowanie w zakresie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnych i rozwiązywania problemów niedrożnych czy nieszczelnych rurociągów. Systematycznie wykonywane przeglądy są metodą, dzięki której szybko i tanio można oszacować stan techniczny kanałów,
a tym samym przedsięwziąć odpowiednie kroki związane z czyszczeniem kanalizacji czy jej naprawą bez konieczności przeprowadzania prac wykopowych. Kamera wysokiej rozdzielczości daje nam możliwość zlokalizowania dokładnego miejsca pęknięć, a także pozwala odnaleźć punkty infiltracji wody gruntowej
czy spadki i przeciwspadki rurociągu. Materiał audiowizualny z przeprowadzonej przez nas inspekcji jest zapisywany, a następnie zgrywany na nośnik zewnętrzny, co umożliwia jego wielokrotne odtworzenie. Końcowy, szczegółowy raport z inspekcji zawiera ocenę techniczną samego kanału oraz proponowane
przez nas rozwiązania pozwalające zlikwidować przyczynę awarii.

Skip to content