Laboratorium

LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW

Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy działa od 1993 r.

Laboratorium świadczy usługi w zakresie pobierania i badania wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków, gleb, osadów.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1715) oraz zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (decyzja nr 118/21)

W przypadku badań, których Laboratorium nie wykonuje, Laboratorium zapewnia podzlecanie badań kompetentnemu podwykonawcy, posiadającemu udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej przez ludzi, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną a w przypadku ścieków i wody surowej ważny certyfikat akredytacji w zakresie podzlecanych badań.

Siedziba Laboratorium mieści się na terenie

Oczyszczalni Ścieków, ul. Ustronie 20a

Zlecenia są realizowane w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zapewniamy krótkie terminy realizacji zleceń!

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Laboratorium:
tel. 534-949-543
e-mail: rynkowska@mpwik.pl
Klientom samodzielnie pobierającym próbki zalecamy zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Instrukcja I-03 Pobieranie próbek przez Klienta

Protokół z pobierania próbki przez klienta

Personel Laboratorium służy pomocą w kwestii objaśnienia sposobu pobrania próbki oraz uzupełnienia protokołu pobierania próbki.

Skip to content