Stan wodomierza

W tym miejscu mogą Państwo podać stan swojego wodomierza zaznaczając datę odczytu.
Dane poniższe skierowane będą do Biura Obsługi Klienta
Na podstawie tych danych zostanie wygenerowany rachunek i przesłany do Państwa pocztą.

Wszelkie uwagi oraz problemy i zapytania prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta.

Imię

Nazwisko

Ulica

Ulica - pobór wody

Kod pocztowy

Nr telefonu

Nr licznika głównego

Stan licznika głównego

Nr licznika ogrodowego (jeśli dotyczy)

Stan licznika ogrodowego (jeśli dotyczy)

Data odczytu

format daty: rok-miesiąc-dzień, na przykład: 2015-06-22

Twój adres e-mail

Skip to content