RPO WK-P

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie poziom_kolor-1024x108.jpg

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19


Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Program RPO WK-P 2014-2020 zatwierdzony został przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2014 r. Zgodnie z założeniami region miał otrzymać 1,9 miliarda euro. 72 % kwoty pochodząca z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miała zostać wydana na inwestycje o charakterze infrastrukturalnym. 28 % to środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na cele o charakterze społecznym. Do tego należy doliczyć kolejne 335 mln euro, z tzw. wkładu krajowego do programu. Podsumowując, fundusz przeznaczony na realizację RPO WK-P 2014-2020 wyniósł łącznie 2,23 mld euro – czyli około 9,5 mld zł.

W ramach programu, środki podzielone zostały na tzw. osie priorytetowe:

 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
 2. Cyfrowy region
 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
 4. Region przyjazny środowisku
 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 8. Aktywni na rynku pracy
 9. Solidarne społeczeństwo
 10. Innowacyjna edukacja
 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 12. Pomoc techniczna
 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID–19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
 14. Więcej o Programie na stronie https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/

Skip to content