Usługi budowlano montażowe

USŁUGI BUDOWLANO – INSTALACYJNE

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto [zł]
1  Budowa sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych

zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

2 Budowa przyłączy

wodociągowych i kanalizacyjnych

zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

3 Budowa zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków
zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

4 Wykonanie odwodnienia terenu zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

5 Usługa cięcia nawierzchni asfaltowych zł/metr 45,00
6 Usługa cięcia nawierzchni betonowych zł/metr 32,00

 


WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ (BEZ WYKOPU)

Wycena indywidualna – wg kosztorysu.


USŁUGI ZWIĄZANE Z OPOMIAROWANIEM ZUŻYCIA WODY

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto [zł]
1 Montaż wodomierza ogrodowego z podejściami
Ø 15 zł/usługa 410,00
Ø 20 zł/usługa 593,00
2 Wymiana wodomierza ogrodowego
Ø 15 zł/usługa 289,13
Ø 20 zł/usługa 301,76
3 Montaż nakładki do zdalnego odczytu na wodomierzu ogrodowym
Ø 15 – 20 zł/usługa 326,00

 


 

USŁUGI EKSPLOATACYJNE SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto [zł]
1 Zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego na zlecenie Odbiorcy usług zł/usługa 175,00
2 Usługa zamrażania rur zł/godz. 88,00
3 Wynajęcie stojaka hydrantowego z wodomierzem DN 50 lub DN 65
Opłata za 1 dzień wynajmu zł/doba 65,00
Opłata za zużytą wodę zł/m3 wg obowiązującej taryfy

 


Cennik usług dodatkowych MPWiK Sp. z o.o. (pdf)

Skip to content