Usługi budowlano montażowe

USŁUGI BUDOWLANO – INSTALACYJNE

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto / brutto [zł]
1  Budowa sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych

zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

2 Budowa przyłączy

wodociągowych i kanalizacyjnych

zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

3 Budowa zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków
zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

4 Wykonanie odwodnienia terenu zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

5 Usługa cięcia nawierzchni asfaltowych zł/metr 22,27 / 27,39
6 Usługa cięcia nawierzchni betonowych zł/metr 15,66 / 19,26

 

 

WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ (BEZ WYKOPU)

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto / brutto [zł]
1 Włączenie do przewodów wodociągowych żeliwnych i azbestocementowych
1.1 Przyłącza Ø < 50
– włączenie do przewodu Ø 80, 100 zł/usługa 635,50 / 781,67
– włączenie do przewodu Ø 125, 150 zł/usługa 712,67 / 876,58
– włączenie do przewodu Ø 175 zł/usługa 730,21 / 898,16
1.2 Przyłącza Ø 63, 90
– włączenie do przewodu Ø 80, 100 zł/usługa 1 322,97 / 1 627,25
– włączenie do przewodu Ø 125, 150 zł/usługa 1 724,36 / 2 120,96
– włączenie do przewodu Ø 175 zł/usługa 1 874,59 / 2 305,75
1.3 Przyłącza Ø 110
– włączenie do przewodu Ø 80, 100 zł/usługa 1 401,89 / 1 724,32
– włączenie do przewodu Ø 125, 150 zł/usługa 1 821,57 / 2 240,53
– włączenie do przewodu Ø 175 zł/usługa 2 009,89 / 2 472,16

 

 

1.4 Przyłącza Ø 160
– włączenie do przewodu Ø 80, 100 zł/usługa 1 943,09 / 2 390,00
– włączenie do przewodu Ø 125, 150 zł/usługa 2 289,48 / 2 816,06
– włączenie do przewodu Ø 175 zł/usługa 2 421,43 / 2 978,36
2 Włączenie do przewodów wodociągowych PVC, PE
2.1 Przyłącza Ø < 50
– włączenie do przewodu Ø 90 zł/usługa 545,30 / 670,72
– włączenie do przewodu Ø 110 zł/usługa 554,32 / 681,81
– włączenie do przewodu Ø 160 zł/usługa 657,43 / 808,64
– włączenie do przewodu Ø 225 zł/usługa 741,26 / 911,75
2.2 Przyłącza Ø 63, 90
– włączenie do przewodu Ø 90 zł/usługa 1 313,09 / 1 615,10
– włączenie do przewodu Ø 110 zł/usługa 1 367,21 / 1 681,67
– włączenie do przewodu Ø 160 zł/usługa 1 739,29 / 2 139,33
– włączenie do przewodu Ø 225 zł/usługa 4 231,06 / 5 204,20
2.3 Przyłącza Ø 110
– włączenie do przewodu Ø 90 zł/usługa 1 451,78 / 1 785,69
– włączenie do przewodu Ø 110 zł/usługa 1 485,60 / 1 827,29
– włączenie do przewodu Ø 160 zł/usługa 1 874,59 / 2 305,75
– włączenie do przewodu Ø 225 zł/usługa 4 349,45 / 5 349,82
2.4 Przyłącza Ø 160
– włączenie do przewodu Ø 90 zł/usługa 1 976,06 / 2 430,55
– włączenie do przewodu Ø 110 zł/usługa 2 026,80 / 2 492,96
– włączenie do przewodu Ø 160 zł/usługa 2 286,13 / 2 811,94
– włączenie do przewodu Ø 225 zł/usługa 4 832,02 / 5 943,38

 

Włączenie do przewodów o średnicy powyżej 225 mm – wycena indywidualna.

 

 

USŁUGI ZWIĄZANE Z OPOMIAROWANIEM ZUŻYCIA WODY

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto / brutto[zł]
1 Montaż wodomierza ogrodowego z podejściami
Ø 15 zł/usługa 248,84 / 268,75
Ø 20 zł/usługa 254,17 / 274,50

 

 

2 Wymiana wodomierza ogrodowego
Ø 15 zł/usługa 142,48 / 153,88
Ø 20 zł/usługa 151,78 / 163,92
3 Montaż nakładki do zdalnego odczytu na wodomierzu ogrodowym
Ø 15 – 20 zł/usługa 214,45 / 231,61

 

 

USŁUGI EKSPLOATACYJNE SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto / brutto[zł]
1 Zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego na zlecenie Odbiorcy usług zł/usługa 45,13 / 55,51
2 Usługa zamrażania rur zł/godz. 68,00 / 83,64
3 Wynajęcie stojaka hydrantowego z wodomierzem DN 50 lub DN 65
Opłata za 1 dzień wynajmu zł/doba 10,00 / 12,30
Opłata za zużytą wodę zł/m3 wg obowiązującej taryfy

 

 

Skip to content