Usługi budowlano montażowe

USŁUGI BUDOWLANO – INSTALACYJNE

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto / brutto [zł]
1  Budowa sieci

wodociągowych i kanalizacyjnych

zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

2 Budowa przyłączy

wodociągowych i kanalizacyjnych

zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

3 Budowa zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków
zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

4 Wykonanie odwodnienia terenu zł/usługa Wycena indywidualna

wg kosztorysu

5 Usługa cięcia nawierzchni asfaltowych zł/metr 22,27 / 27,39
6 Usługa cięcia nawierzchni betonowych zł/metr 15,66 / 19,26

 

 

WŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ (BEZ WYKOPU)

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto
1 Włączenie do przewodów wodociągowych żeliwnych i azbestocementowych
1.1 Przyłącza Ø < 50
– włączenie do przewodu Ø 80, 100 zł/usługa 975,52
– włączenie do przewodu Ø 125, 150 zł/usługa 1 094,00
– włączenie do przewodu Ø 175 zł/usługa 1 134,61
1.2 Przyłącza Ø 63, 90
– włączenie do przewodu Ø 80, 100 zł/usługa 1 775,73
– włączenie do przewodu Ø 125, 150 zł/usługa 2 091,43
– włączenie do przewodu Ø 175 zł/usługa 2 268,74
1.3 Przyłącza Ø 110
– włączenie do przewodu Ø 80, 100 zł/usługa 1 916,67
– włączenie do przewodu Ø 125, 150 zł/usługa 2 214,09
– włączenie do przewodu Ø 175 zł/usługa 2 432,23
1.4 Przyłącza Ø 160
– włączenie do przewodu Ø 80, 100 zł/usługa 2 378,95
– włączenie do przewodu Ø 125, 150 zł/usługa 2 698,92
– włączenie do przewodu Ø 175 zł/usługa 2 826,86
2 Włączenie do przewodów wodociągowych PVC, PE
2.1 Przyłącza Ø < 50
– włączenie do przewodu Ø 90 zł/usługa 1 039,89
– włączenie do przewodu Ø 110 zł/usługa 1 068,07
– włączenie do przewodu Ø 160 zł/usługa 1 192,19
– włączenie do przewodu Ø 225 zł/usługa 1 277,68
2.2 Przyłącza Ø 63, 90
– włączenie do przewodu Ø 90 zł/usługa 1 895,64
– włączenie do przewodu Ø 110 zł/usługa 1 985,84
– włączenie do przewodu Ø 160 zł/usługa 2 245,16
– włączenie do przewodu Ø 225 zł/usługa 5 095,48
2.3 Przyłącza Ø 110
– włączenie do przewodu Ø 90 zł/usługa 2 284,63
– włączenie do przewodu Ø 110 zł/usługa 2 194,43
– włączenie do przewodu Ø 160 zł/usługa 2 442,48
– włączenie do przewodu Ø 225 zł/usługa 4 979,35
2.4 Przyłącza Ø 160
– włączenie do przewodu Ø 90 zł/usługa 2 825,83
– włączenie do przewodu Ø 110 zł/usługa 2 769,45
– włączenie do przewodu Ø 160 zł/usługa 2 904,75
– włączenie do przewodu Ø 225 zł/usługa 5 661,49

Włączenie do przewodów o średnicy powyżej 225 mm – wycena indywidualna.

USŁUGI ZWIĄZANE Z OPOMIAROWANIEM ZUŻYCIA WODY

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto
1 Montaż wodomierza ogrodowego z podejściami
Ø 15 zł/usługa 315,23
Ø 20 zł/usługa 456,16
2 Wymiana wodomierza ogrodowego
Ø 15 zł/usługa 167,30
Ø 20 zł/usługa 185,57
3 Montaż nakładki do zdalnego odczytu na wodomierzu ogrodowym
Ø 15 – 20 zł/usługa 250,39

 

 

USŁUGI EKSPLOATACYJNE SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Koszt usługi netto
1 Zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego na zlecenie Odbiorcy usług zł/usługa 45,13
2 Usługa zamrażania rur zł/godz. 68,00
3 Wynajęcie stojaka hydrantowego z wodomierzem DN 50 lub DN 65
Opłata za 1 dzień wynajmu zł/doba 10,00
Opłata za zużytą wodę zł/m3 wg obowiązującej taryfy

 

 


Cennik usług dodatkowych MPWiK Sp. z o.o. (pdf)

Skip to content