Gospodarka wodna. Ważne decyzje

Gospodarka wodna. Ważne decyzje

Podczas XXIII sesji sejmik przyjął stanowisko w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie (poniżej Włocławka), w którym apeluje o jak najszybsze przeprowadzenie inwestycji, a także o budowę kolejnych stopni w ramach kaskady dolnej Wisły.

Podkreślić należy ogromne korzyści w sferze ekologicznej – produkcja czystej energii oraz stworzenie warunków dla transportu niskoemisyjnego. Są to działania realizujące bezpośrednio najnowsze wyzwania rozwojowe stojące przed Polską w kontekście zobowiązań wobec Unii Europejskiej w zakresie Zielonego Ładu, transformacji energetycznej oraz wdrażania rozwiązań na rzecz zero emisyjności. Istotną wartością dodaną będzie możliwość rozwoju połączeń drogowych – czytamy w przyjętym stanowisku. W dokumencie, adresowanym m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego, podkreślono znaczenie budowy w Siarzewie oraz kaskadyzacji Wisły w jej dolnym odcinku dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym rejonie i kujawsko-pomorskiego rolnictwa oraz generalnie dla polskiej gospodarki, która musi się podnieść po epidemii Covid-19.

Temat ten wpisuje się w zagadnienia związane z gospodarką wodną, działaniami proekologicznymi, podnoszonymi na łamach naszego tygodnika już od kilku miesięcy. Cieszy nas, że problem trafia na określony poziom decyzyjny, że nie tylko mówimy i piszemy o wodzie, klimacie, suszy, zagrożeniach, małej retencji, ale że – w rzeczywistości – sygnały stają się projektami, konkretnymi planami.

 

(wind)Skip to content