Gospodarka wodno-ściekowa. Sieć na wsi

Gospodarka wodno-ściekowa. Sieć na wsi

Pierwsze pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej zostały podzielone. Umowy o dofinansowanie odebrali przedstawiciele 74 gmin (lub gminnych spółek celowych). Są wśród nich gminy z powiatu brodnickiego.

Na liście beneficjatów marszałkowskich dotacji znalazły się gminy,  które przygotowują się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów i sieci kanalizacyjnych oraz systemowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wartość tych inwestycji  to 63,5 miliona złotych.  Oto inwestycja z terenu naszego regionu: przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gmina Jabłonowo Pomorskie, przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, gmina Brzozie – etap II, część II, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górznie w ulicy Polnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bobrowo, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Zgniłobłoty, Dąbrówka – Kruszyny w gminie Bobrowo.

– Środki nowego PROW pozwolą nam dokończyć modernizacji kujawsko-pomorskiej wsi, ale pamiętajmy też, że lepsza woda i bezpieczne systemy utylizacji ścieków na terenach pozamiejskich są w interesie nas wszystkich   – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Dzięki dotacjom z PROW poprzedniej perspektywy we wsiach w całym regionie wybudowano pół tysiąca kilometrów nowych wodociągów i blisko 800 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej, prawie 7000 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i 17 nowych ujęć wody, oddano też do użytku 53 nowe lub zmodernizowane stacje uzdatniania wody i 19 komunalnych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy obszarów pozamiejskich korzystają z blisko 800 nowo wybudowanych lub wyremontowanych w tamtym okresie świetlic (ponad 600 z nich na nowo i stosownie do obecnych potrzeb wyposażono), blisko 300 powstałych lub doposażonych obiektów sportowych i 600 nowych placów zabaw.

Tu warto dodać ważną informację: o dysponowanie tymi, samorządowymi pieniędzmi walczy dziś PiS, chcąc zniszczyć nie tylko sprawnie działający system samorządowy, ale cały dorobek idei samorządowej. Mieszkańcy wsi, małych miast, powinni o tym pamiętać – już przy najbliższych wyborach.

(wind)Skip to content