Komunalni. Pracownik roku 2015

Komunalni. Pracownik roku 2015

Dobrą tradycją jest wyróżnianie nagrodą specjalną najlepszych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy. Dowód tego mieliśmy w ostatnich dniach.

– Jeżeli firma dobrze prosperuje są nagrody, to oczywiste. Jeżeli nie ma takiej okoliczności, zgodnie przyjętym regulaminem, pracujemy dalej, by kolejny rok przyniósł sukcesy – mówi Henry Zdunkowski, prezes zarządu MPWiK w Brodnicy.

W tym roku była taka właśnie okoliczność. Pracownikami roku zostali Roman Witkowski, monter instalacji sanitarnych, pracujący w „Wodociągach” od 2005 roku oraz Roman Pawłowski, pracownik warsztatowy. Jego staż jest znacznie dłuższy. Pracuje w tej firmie – z przerwą kilkuletnią na próbę założenia własnego biznesu – od 1982 roku.

Wyróżnienie wiąże się nie tylko z dyplomami, nagrodami rzeczowymi, ale także z nagrodą pieniężną. Najlepszym pracownikom „Wodociągów” gratulujemy!

(wind)

komunalni 3

komunalni 1

komunalni 2Skip to content