Laboratorium w oczyszczalni. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Laboratorium w oczyszczalni. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Laboratorium badań wody i ścieków w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Brodnicy działa od początku istnienia przedsiębiorstwa. Przez szereg lat funkcjonowało głównie w celu prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody produkowanej dla mieszkańców Brodnicy.

W kolejnych latach działalności przybywało obowiązków, rozszerzył się znacząco ich zakres. Oprócz badania ścieków oczyszczanych w miejskiej oczyszczalni, odprowadzanych do rzeki Drwęcy w laboratorium wdrożono system zarządzania w obszarze badań wody do spożycia przez ludzi. Zatwierdzenie systemu zarządzania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy, uprawniało laboratorium do ciągłego monitorowania jakości wody, co dla kierownictwa firmy było kwestią niezwykle ważną, ponieważ stanowiło o bezpieczeństwie mieszkańców miasta Brodnicy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U., poz. 1566) zobowiązała podmioty takie jak MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy do wykonywania badań ścieków w akredytowanych laboratoriach. W związku z tym, na początku 2018 roku, decyzją Prezesa Zarządu Spółki Jacka Sochackiego, rozpoczęto przygotowania Laboratorium do uzyskania akredytacji.

Aby osiągnąć ten cel, konieczne było wdrożenie systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Przedsięwzięcie to wymagało dużego nakładu finansowego, przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu, a także na szkolenie personelu Laboratorium. Dzięki zaangażowaniu pracowników laboratorium oraz kierownictwa MPWiK osiągnięto wysoki poziom kompetencji i wiarygodności w przedstawianiu wyników badań wody i ścieków, co potwierdzili Auditorzy Polskiego Centrum Akredytacji podczas oceny funkcjonowania Laboratorium w dniach 5-6 lutego 2019 r. Na podstawie wyników tej oceny Laboratorium MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy uzyskało certyfikat akredytacji nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Spełnienie wymagań akredytacyjnych wiąże się z prowadzeniem obszernej dokumentacji systemowej i technicznej, utrzymaniem wyposażenia laboratorium na wysokim poziomie oraz ciągłym doskonaleniem, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, co natychmiast przekłada się na wiarygodność wydawanych wyników badań.

Laboratorium wykonuje badania na potrzeby obszaru prawnie regulowanego. Wyniki badań wody wydawane przez laboratorium służą do oceny jakości wody pitnej, która winna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294). Wyniki badań ścieków natomiast podlegają ocenie w odniesieniu do wartości dopuszczalnych wskazanych w pozwoleniu wodno-prawnym i/lub Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U, poz. 1800).

Jakość wody kontrolowana jest regularnie u samego źródła, a więc w Stacjach Uzdatniania Wody, jak również w wielu punktach monitoringowych miasta, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkich odbiorców wody produkowanej przez naszą Spółkę. Ścieki oczyszczone, odprowadzane z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków do Drwęcy, także podlegają ciągłej kontroli, co gwarantuje ochronę środowiska naturalnego.

Poprzez doskonalenie jakości pracy i skuteczności systemu zarządzania, Laboratorium dążyło do zaistnienia na rynku usług laboratoryjnych. Dziś, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, laboratorium proponuje swoje usługi w zakresie badań wody i ścieków na bardzo wysokim poziomie.

Tenże wysoki poziom gwarantują panie, tworzące niezwykle zgraną i profesjonalną ekipę, której przewodzi Anna Rynkowska, kierownik laboratorium. W jej skład wchodzą: dr Joanna Tabara, kierownik do spraw jakości, starszy laborant Kamila Lewandowska i dwie laborantki Beata Stefańska i Sandra Zakrzewska.

– Współpracujemy nie tylko po sąsiedzku – mówi Stanisław Wiśniewski, główny technolog w „Wodociągach”. – O paniach z laboratorium mogę mówić wyłącznie w superlatywach, są bardzo precyzyjnie, dokładne, doskonale radzą sobie w niezwykle odpowiedzialnej pracy. Wyniki prowadzonych przez nie badań nigdy nie budziły najmniejszych wątpliwości. Dobrze mieć tak doskonałą ekipę do współpracy.

(wind)

 

20190423080315529_0001Skip to content