Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Przykop – informuje Przemysław Dąbrowski

Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Przykop – informuje Przemysław Dąbrowski

– Jakie prace są prowadzone aktualnie i co mają na celu?

– Przedsiębiorstwo prowadzi prace modernizacyjne polegające na: wymianie istniejących węzłów wodociągowych – wymieniane są stare zasuwy na sieci; wbudowaniu nowych węzłów wodociągowych – montaż dodatkowych zasuw w strategicznych punktach sieci, na połączeniach m.in. z ulicami Ogrodową, 700-Lecia, Farną, Grunwaldzką i Żwirki i Wigury. Wymieniamy ok. 50 przyłączy domowych wraz z wbudowaniem zasuwek domowych, doprowadzających wodę do budynków mieszkalnych, firm i instytucji w obrębie ulicy; trwa       wymiana i zmiana lokalizacji hydrantów w obrębie ulicy. W zakresie obowiązków jest też doprowadzenie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej do nieuzbrojonych działek na zlecenie właścicieli posesji oraz         likwidacja starych, nieużywanych przyłączy.

– Proszę o kilka słów o stanie sieci przed remontem i jak została przeprowadzona ocena stanu tej sieci?

– Przedsiębiorstwo opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w naszym posiadaniu, w którym zawarte są zadania jakie Przedsiębiorstwo będzie realizować w ciągu najbliższych kilku lat. Plan ten jest na bieżąco aktualizowany.  Opracowując ten plan                  i spełniając wymagania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, dostosowujemy nasze działania do kierunków rozwoju gminy i jeżeli akurat miasto planuje remont jakiejś ulicy, to staramy się tak zaplanować prace aby przy okazji wymienić naszą infrastrukturę, co pozwala znacznie ograniczyć koszty inwestycji – nie ma potrzeby odtwarzania nawierzchni, co generuje znaczne nakłady finansowe. W tym roku w taki sposób dokonaliśmy już wymiany 90 mb sieci wodociągowej fi 110 wraz z 10 przyłączami w ulicy E. Plater.

Sieć w obrębie Starego Miasta jest jedną z pierwszych sieci wodociągowych na terenie miasta Brodnicy. W ulicy Przykop sieć zbudowana została z rur żeliwnych o przekroju 125 mm, stan samych rur jest dobry, jednak problemy pojawiają się na połączeniach rur z istniejącymi zasuwami (dlatego je wymieniamy) oraz z przyłączami domowymi, które wykonane zostały z rur stalowych ocynkowanych, podatnych na korozję, bez możliwości odcięcia konkretnego budynku (brak zasuwek domowych na przyłączach – w czasach gdy były budowane zasuwki były towarem deficytowym).

– Jakie korzyści prowadzone prace modernizacyjne przyniosą mieszkańcom?

– Prowadzone prace nie wyeliminują w 100 proc. ryzyko wystąpienia awarii, gdyż sieć położona jest na terenach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych i duże natężenie ruchu. Wbudowanie dodatkowych zasuw spowoduje jednak lepsze zarządzanie siecią wodociągową, np. w przypadku wystąpienia awarii można będzie odciąć tylko wybraną część ulicy, co będzie mniej uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, gdyż mniejsza liczba osób zostanie pozbawiona wody.

Zakres prowadzonych prac na pewno spowoduje ograniczenie ilości awarii na tym odcinku sieci i co za tym idzie, nie będzie konieczności wycinania nowo położonej nawierzchni asfaltowej.

– Kiedy jest planowane zakończenie wszystkich robót na Przykopie?

– Planowany termin zakończenia robót – 31 października 2016 r.

Rozmawiał i fot.: Bogumił Drogorób

 

 

dscn9757 dscn9756
dscn9755 dscn9754
dscn9753 dscn9752
dscn9751 dscn9758


Skip to content