Oczyszczalnia – trzeci etap modernizacji zakończony

Koniec prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków w „Wodociągach” planowano na koniec lipca br. Jest jak w zegarku.

W kilku poprzednich informacjach, także popartych materiałem fotograficznym, przybliżaliśmy temat tego zadania inwestycyjnego. Obecnie można powiedzieć, że jest po robocie. Uzasadnione zadowolenie inwestora – MPWiK w Brodnicy – oraz wykonawców, także pracowników MPWiK, co jest ważne w bilansie kosztów. Inwestycja kosztowała ok. 4 mln zl., podobne zadania w innych miasta, w oczyszczalniach o mniejszej pojemności, kosztowały znacznie drożej. Ale to problem tamtych miast i tamtych inwestorów.
W brodnickiej oczyszczalni ścieków w III etapie modernizacyjnym, zadaniu kompleksowym, wykonano część zadaszenia nad placem kompostowni, ułożono płyty kompostowni, powstały dwie żelbetonowe komory ciągu technologicznego oczyszczalni o pojemności ok. 5000 m sześć. wraz z urządzeniami technicznymi. Komory zostały wyposażone w pływające urządzenia napowietrzające zamiast stacjonarnych (oszczędności energetyczne, mniejsze koszty inwestycji).
– Dzięki tym inwestycjom, dzięki powstaniu nowych zbiorników – mówi Krzysztof Dudek, wiceszef MPWiK do spraw technicznych – przechodzimy bezkolizyjnie w następnym etapie do modernizacji i remontu obecnych zbiorników ciągu technologicznego, które powstały w 1992 roku. Kolejny etap będzie się wiązał z zakupem nowych urządzeń napowietrzających, nastąpi sukcesywna wymiana stałych aeratorów (szczotek napowietrzających) na urządzenia nowoczesne, prawdopodobnie pływające.
Dodajmy, że inwestycja została częściowo – 30 proc. – sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawstwo własne, a więc znów oszczędności. Taka organizacja wykonawstwa zadań inwestycyjnych może być już tylko przykładem dla innych firm, działających w podobnej branży w kraju. – Przyznaję z satysfakcją, że jesteśmy, jako firma, przykładem wyjątkowym w kraju – mówi Henryk Zdunkowski, szef MPWiK. – Brodnickie „Wodociągi” są dobrze postrzegane na naszym, krajowym podwórku. Przyjemnie mi o tym mówić, gratuluję wszystkim pracownikom mającym takie właśnie podejście do naszych wspólnych zadań jak i kierownictwo „Wodociągów”. Po prostu, to nasz wspólny interes.
Tekst i fot. (JD)

PIC00195 PIC00194 PIC00193 PIC00192 PIC00191 PIC00189 PIC00188 PIC00187 PIC00186 PIC00185 PIC00184 PIC00183 PIC00182Skip to content