Renowacja kanalizacji sanitarnej – z elastycznym rękawem

Renowacja kanalizacji sanitarnej – z elastycznym rękawem

Co jakiś czas takie prace są konieczne, aby sieć była bezpieczna, użyteczna, bezawaryjna. Ponieważ technologia pozwala na nowe rozwiązanie stosuje się je z powodzeniem – tam gdzie trzeba. Ostatnio  przy ul. Pisaki w Brodnicy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizowało inwestycję własną  w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Polegało to na  bezwykopwej renowacji kolektora kanalizacji sanitarnej DN 1000 w ul. Piaski. – Zadanie miało charakter priorytetowy gdyż, odcinek tej sieci był w złym stanie technicznym i ewentualna jego awaria skutkowałaby, przerwaniem ciągłości odbioru ścieków dla 80 proc. mieszkańców miasta  i pobliskich gmin – mówi Przemysław Dąbrowski z MPWiK.

Był to jednocześnie drugi etap modernizacji sieci w ulicy Piaski na odcinku 184 m (pierwszą  – część 56 m –  zmodernizowano w kwietniu 2013r.).  Ze względu na dużą głębokość posadowienia sieci sanitarnej (6 m), wysoki poziom wód gruntowych oraz umiejscowienie   jej w terenach prywatnych, wybrano metodę bezwykopowej renowacji. Polega ona na wprowadzeniu tzw. rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi do istniejącego kanału poprzez studnię sanitarną. Elastyczny rękaw pod wpływem promieniowania UV zostaje utwardzony i przylega ściśle do starej rury, poprawiając jej wytrzymałość i parametry hydrauliczne.

Taki sposób prowadzenia prac jest dużo tańszy, nie ma konieczności wykonywania głębokich wykopów, sprowadzania ciężkiego sprzętu na budowę, ponownego odtwarzania nawierzchni i znacznie skraca czas robót, co jest mniej uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Roboty wykonywała firma Terkan z Gdańska. Koszt renowacji – 642 160 zł.

(wind)

 Skip to content