Zintegrowany System Informatyczny – Sieć wodociągowa i kanalizacja w nowoczesnych aplikacjach

Zintegrowany System Informatyczny – Sieć wodociągowa i kanalizacja w nowoczesnych aplikacjach

 

MPWiK w Brodnicy wchodzi w nową fazę organizacji i zarządzania. To naturalny etap rozwoju przedsiębiorstwa, idący przede wszystkim w kierunku ułatwienia życia mieszkańcom miasta, użytkownikom, klientom.

– Mając na uwadze potrzeby związane z utrzymaniem wysokiego standardu zarządzania sieciową infrastrukturą, która jest w gestii MPWiK w Brodnicy oraz zapewnienia wzrostu jakości świadczonych usług i zadowolenia klientów, a co za tym idzie minimalizowanie wszelkich strat wewnętrznych i zewnętrznych, jesteśmy w fazie  wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Dla nas to ważne narzędzie pracy – mówi Jacek Sochacki, prezes zarządu brodnickich „Wodociągów”.

System z przyszłością

Zintegrowany System Informatyczny ZSI UNISOFT, dedykowany przedsiębiorstwom z  branży wodociągowo-kanalizacyjnej, oparty został na relacyjnej bazie danych ORACLE – niekwestionowanego lidera wśród dostawców baz danych. Wykorzystanie wysokiej jakości sprzętowo-programowych platform serwerowych zapewnia aplikacji niezawodność, spójność, nieprzerwaną dostępność oraz ponadprzeciętne bezpieczeństwo danych. Technologia systemu oraz pozycja firmy UNISOFT jest gwarancją rozwoju oprogramowania w wieloletniej perspektywie.

Charakterystyka systemu

Nowoczesny system, jakim jest ZSI UNISOFT cechuje otwartość i ukierunkowanie na klienta. Zastosowane rozwiązania umożliwiają pracę zdalną za pośrednictwem sieci Internet (w lokalizacjach takich jak np. wóz techniczny, wóz asenizacyjny, odległa stacja uzdatniania wody) – w bezpiecznym trybie terminalowym. Współpraca z partnerami umożliwia integrację ZSI ze specjalistycznym oprogramowaniem GIS, dzięki czemu systemy ERP oraz GIS dysponują tak samo aktualnymi danymi.

ZSI UNISOFT to system wysoce SKALOWALNY. Modułowa budowa oraz możliwość włączania do zintegrowanego systemu kolejnych funkcjonalności czynią z ZSI UNISOFT system, który rośnie wraz z przedsiębiorstwem. Zakłady wodociągowo-kanalizacyjne, podobnie jak inne firmy, działają w stanie zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczych. W przypadku rozpoczęcia dodatkowej działalności, istnieje możliwość bezproblemowego rozszerzenia funkcjonalności o inne moduły bilingowe. Rozbudowany system pozostaje wciąż tym samym Zintegrowanym Systemem Informatycznym.

ZSI UNISOFT posiada jednolity interfejs oraz możliwość personalizacji, co czyni go systemem wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika. Oprogramowanie pozwala na dostosowanie zarówno wyglądu, jak i zawartości okien do własnych potrzeb, a rozbudowany  system zarządzania uprawnieniami umożliwia odtworzenie w systemie zależności służbowych obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Szczegółowy opis rozwiązań…

…wprowadza nas w tajniki nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, gromadzi on i przetwarza ogromne ilości informacji, których sprawny przepływ możliwy jest dzięki jego wewnętrznej integracji. Oczywiście, dla większości pracowników MPWiK w Brodnicy ważna jest jedna podstawowa informacja: Zintegrowany System Informatyczny działa, czuwa, śledzi rozmaite procesy, ułatwia zarządzanie. Ta wiedza wystarczy każdemu, kto pracuje w administracji czy w terenie, w głębokim wykopie czy na powierzchni, na oczyszczalni ścieków, czy w pogotowiu wodno-kanalizacyjnym. Natomiast szczegółami zajmują się specjaliści, a czynią to w imieniu i dla dobra całej załogi, klientów, dla dobra miasta i jego mieszkańców. Tutaj spotkać się możemy z takimi pojęciami jak System Bilingowy WODA, Inkasent on-line, e-faktury, Centrum Autoryzacji i Archiwizacji, Internetowe Biuro Obsługi Klienta e-BOK, Analizy Wielowymiarowe, Obrót Towarowo – Materiałowy, Logistyka, Ewidencja Czasu Pracy, Transport i Sprzęt, Generator Raportów. Można długo wymieniać, opisywać przykłady. Ten ogrom pojęć, czynności, nazw tych czynności, trudny do ogarnięcia przez ludzki umysł, nazwany Systemem, jest zamknięty w elektroniczną szufladkę niewielkiej wielkości. Na tym właśnie polega jakość i możliwości zarządzania, przez Zintegrowany System Informatyczny.

Dodajmy, że obecnie MPWiK w Brodnicy zarządza siecią wodociągową i kanalizacyjną o całkowitej długości 300 km na powierzchni ponad 23 km kw., gdzie 170 km przypada na sieć wodociągową a 130 na sieć kanalizacyjną. Na Systemie te wielkości nie robią wrażenia.

Bogumił Drogorób

 

 

 Skip to content