Informacje prasowe

14 gru Wodociągi i oczyszczalnie dla mieszkańców wsi

Inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dotyczy najnowszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszony przez zarząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W puli są prawie 63 miliony złotych.

– To kolejny nabór wniosków o wsparcie na realizację inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich regionu, który uruchomiliśmy w ramach nowego rozdania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wcześniej rozdysponowaliśmy już środki na budowę lub modernizację blisko 200 kilometrów dróg lokalnych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Nabór wniosków o wsparcie dotyczy projektów budowy, przebudowy lub wyposażenia ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), sieci kanalizacyjnych oraz instalacji do systemów zaopatrzenia w wodę. O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządy terytorialne oraz spółki z ich udziałem.

Limit wsparcia dla jednego beneficjenta to 2 miliony złotych. W sumie do rozdysponowania jest 62,8 miliona złotych. Nabór wniosków rusza 22 grudnia i potrwa do 16 lutego 2017 roku.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to jeden z ważnych instrumentów dystrybucji środków z Unii Europejskiej, którymi dysponuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd Marszałkowski odpowiada między innymi za warty blisko 180 milionów złotych segment dotyczący wspierania inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych, rozwojem infrastruktury wodno-ściekowej, budową targowisk, kształtowaniem przestrzeni publicznej, ochroną zabytków oraz modernizacją i rozbudową obiektów pełniących funkcje kulturalne. Drugim segmentem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w ramach mechanizmu LEADER. To element wdrażanego przez samorząd województwa (także przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego) instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – RLKS.

(wind)

Read More

11 gru Aby światło choinki…

wioska

 

Aby światło choinki oświetlało zawsze Wasze życie i pozwalało odnaleźć właściwą drogę w Nowym Roku 2017

Życzy

wszystkim pracownikom MPWiK w Brodnicy, mieszkańcom Brodnicy i powiatu brodnickiego

Jacek Sochacki

Prezes Zarządu MPWiK w Brodnicy

Read More

12 paź Biofiltr – tajemnica sukcesu. Ten jesienny zapach

Skąd zalatuje? Brodniczanin przechodzący ulicą Podgórną odpowie bez namysłu: Jak to skąd? Z oczyszczalni na Ustroniu… I to jest odpowiedź narzucająca się, ale błędna!

Kiedyś pewien rolnik, mający swoje gospodarstwo gdzieś pomiędzy Szczuką a Gorczenicą wylewał gnojowicę. Zaleciało równo, aż do miasta. Gościa zlokalizowano. Wiatr wiał akurat z tamtej strony na Brodnicę. A już palcami wskazywano na oczyszczalnię ścieków. Najłatwiej tak określić, ponieważ w oczyszczalni jest koncentracja wszelkich zapachów, z którymi firma walczy na różne sposoby.

– Możemy określić, iż są dwa źródła odoru – mówi Stanisław Wiśniewski, główny technolog w oczyszczalni. – Pierwsze to ścieki surowe. Przychodzą z miasta. Walczymy z nimi i ta walka trwa nieustannie. Taka praca. Instalujemy biofiltry, kurtyny, blokery zapachowe. To wszystko działa, neutralizuje. Drugie źródło to pryzmy kompostowe. Do niedawna, bo działa już suszarnia, dzięki temu zmniejsza się ilość osadów do obróbki, skrócił się czas gorącej fazy kompostowania. Mając podsuszony osad można było zastosować technikę kontroli wylotów.

Trzeba to zobaczyć, żeby uwierzyć. Po prostu powąchać. Oto bowiem osady z suszarni ułożono w pryzmę, tam wprowadzono dreny. Całą pryzmę przykryto folią. Na końcu pryzmy znajdują się tzw. korki słomowe. Do pryzmy tłoczone jest czyste powietrze, a zanieczyszczone, śmierdzące wyciągane za pomocą wentylatorów i przepuszczane przez biofiltr.

Biofiltr to tajemnica całego sukcesu. Jest to urządzenie, na którym zachodzą procesy chemiczne i biologiczne, w którym pochłaniane są substancje złowonne, czyli smrody.

Neutralizujący biofiltr zawiera m.in. korę dębową, igliwie świerkowe, igliwie z sosny, słomę miętową, trochę mchu, który rośnie tuż obok, na terenie oczyszczalni.

– Mam jeszcze kilka pomysłów czym wzbogacić biofiltr, wiem co się dobrze sprawdza, ale najpierw niech się sprawdzi – mówi tajemniczo Stanisław Wiśniewski, skutecznie walczący z odorem, posługując się niezwykle prostymi środkami. No, ale trzeba znać przyrodę, jej walory, nie tylko krajobrazowe.

Tekst i fot. (wind)

 

dscn9765 dscn9764
dscn9763 dscn9762
dscn9761 dscn9760
dscn9759 dscn9766

 

 

Read More

03 paź Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Przykop – informuje Przemysław Dąbrowski

– Jakie prace są prowadzone aktualnie i co mają na celu?

– Przedsiębiorstwo prowadzi prace modernizacyjne polegające na: wymianie istniejących węzłów wodociągowych – wymieniane są stare zasuwy na sieci; wbudowaniu nowych węzłów wodociągowych – montaż dodatkowych zasuw w strategicznych punktach sieci, na połączeniach m.in. z ulicami Ogrodową, 700-Lecia, Farną, Grunwaldzką i Żwirki i Wigury. Wymieniamy ok. 50 przyłączy domowych wraz z wbudowaniem zasuwek domowych, doprowadzających wodę do budynków mieszkalnych, firm i instytucji w obrębie ulicy; trwa       wymiana i zmiana lokalizacji hydrantów w obrębie ulicy. W zakresie obowiązków jest też doprowadzenie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej do nieuzbrojonych działek na zlecenie właścicieli posesji oraz         likwidacja starych, nieużywanych przyłączy.

– Proszę o kilka słów o stanie sieci przed remontem i jak została przeprowadzona ocena stanu tej sieci?

– Przedsiębiorstwo opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w naszym posiadaniu, w którym zawarte są zadania jakie Przedsiębiorstwo będzie realizować w ciągu najbliższych kilku lat. Plan ten jest na bieżąco aktualizowany.  Opracowując ten plan                  i spełniając wymagania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, dostosowujemy nasze działania do kierunków rozwoju gminy i jeżeli akurat miasto planuje remont jakiejś ulicy, to staramy się tak zaplanować prace aby przy okazji wymienić naszą infrastrukturę, co pozwala znacznie ograniczyć koszty inwestycji – nie ma potrzeby odtwarzania nawierzchni, co generuje znaczne nakłady finansowe. W tym roku w taki sposób dokonaliśmy już wymiany 90 mb sieci wodociągowej fi 110 wraz z 10 przyłączami w ulicy E. Plater.

Sieć w obrębie Starego Miasta jest jedną z pierwszych sieci wodociągowych na terenie miasta Brodnicy. W ulicy Przykop sieć zbudowana została z rur żeliwnych o przekroju 125 mm, stan samych rur jest dobry, jednak problemy pojawiają się na połączeniach rur z istniejącymi zasuwami (dlatego je wymieniamy) oraz z przyłączami domowymi, które wykonane zostały z rur stalowych ocynkowanych, podatnych na korozję, bez możliwości odcięcia konkretnego budynku (brak zasuwek domowych na przyłączach – w czasach gdy były budowane zasuwki były towarem deficytowym).

– Jakie korzyści prowadzone prace modernizacyjne przyniosą mieszkańcom?

– Prowadzone prace nie wyeliminują w 100 proc. ryzyko wystąpienia awarii, gdyż sieć położona jest na terenach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych i duże natężenie ruchu. Wbudowanie dodatkowych zasuw spowoduje jednak lepsze zarządzanie siecią wodociągową, np. w przypadku wystąpienia awarii można będzie odciąć tylko wybraną część ulicy, co będzie mniej uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, gdyż mniejsza liczba osób zostanie pozbawiona wody.

Zakres prowadzonych prac na pewno spowoduje ograniczenie ilości awarii na tym odcinku sieci i co za tym idzie, nie będzie konieczności wycinania nowo położonej nawierzchni asfaltowej.

– Kiedy jest planowane zakończenie wszystkich robót na Przykopie?

– Planowany termin zakończenia robót – 31 października 2016 r.

Rozmawiał i fot.: Bogumił Drogorób

 

 

dscn9757 dscn9756
dscn9755 dscn9754
dscn9753 dscn9752
dscn9751 dscn9758
Read More

01 wrz Inwestycje własne. Komora i ciepło.

Dwie ważne inwestycje prowadzone są aktualnie na obiektach oczyszczalni ścieków. Obydwie przyniosą oszczędności dla firmy – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy.

Pierwszy obiekt to komora nr 8 A, mieszcząca  się na końcu szeregu zbiorników oczyszczalni. Pierwotnie miała planowane inne przeznaczenie, jako kolejny zbiornik oczyszczalni. Ponieważ odbywało się to na etapie wstępnym  zdecydowano o zmianie zastosowania. Uznano, że niezbędna będzie  komora retencyjna, która spełni zadanie szczególne – odciąży centralną przepompownię ścieków przy ul. Piaski.

Prace budowlane, zbrojeniowe, betonowe wykonuje ekipa własnych  specjalistów,  brygada brodnickich „Wodociągów”.

– Każda inwestycja, jeżeli jest to możliwe, wykonywana własnymi siłami, to dla nas spore oszczędności. Kolejne oszczędności przyniesie funkcjonowanie tej komory retencyjnej –  – mówi Jacek Sochacki, prezes zarządu  MPWiK w Brodnicy.

Inna inwestycja, może nie mająca tak wielkiego rozmachu, wiąże się z ocieplaniem budynków oczyszczalni.  Ciepło w budynkach to także oszczędności, choć w innej skali, ale warte odnotowania. Tutaj prace powierzono firmie zewnętrznej Leszka Patalasa.

(wind)

DSCN9260 DSCN9259 DSCN9258

DSCN9257 DSCN9256 DSCN9255

DSCN9254 DSCN9253 DSCN9252

DSCN9251 DSCN9250 DSCN9249

DSCN9248


Read More

26 sie Kilowaty ze słońca. Suszarnia na dopingu!

Nowe suszarnie, gdzie składowany jest osad z oczyszczalni ścieków, mają interesujące rozwiązania techniczne. Dlatego interesujące, bo proste.

Suszarnie  na brodnickim Ustroniu z daleka przypominają szklarnie. Na posadzkę trafia osad z oczyszczalni ścieków. Tam poddawany jest odpowiedniej obróbce. Osad musi być podgrzewany, ciepło wytwarza pompa cieplna,  korzystająca z ciepła oczyszczalni. Pompa robi swoje, swoje robią też kolektory słoneczne.

– Kolektory pracują na okrągło – mówi Krzysztof Dudek, zastępca prezesa MPWiK w Brodnicy. – Dają energie latem i zimą. Wspomaganie jest tutaj bardzo istotne, bo energia jest najtańsza, a więc oszczędności też są znaczące. Filozofia tej technologii jest najprostsza pod słońcem.

To dobre określenie, gdyż słońce występuje tutaj w głównej roli. Kolektory słoneczne przy suszarni MPWiK są największe w okolicy, wpasowały się w krajobraz industrialny oczyszczalni ścieków, stając się jego ważnym segmentem. To wprawdzie tylko 50 kilowatów, ale tu obowiązuje zasada: ziarnko do ziarnka, w ten sposób gromadzona jest energia.

Ktoś powie, uśmiechając się pod nosem, że latem to każdemu słońce świeci, a co będzie jak przyjdzie zima? Otóż mroźną zimą wyłącza się, przy temperaturze 0 stopni C, pompa cieplna, a kolektory pracują na okrągło. Wystarczy jedna godzina, najlepiej dwie słonecznych promieni i  już jest ciepła posadzka. Tak to właśnie działa.

Tekst i fot. (wind)

 

DSCN9038[1]

DSCN9034[1]

DSCN9035[1]

DSCN9036[1]

DSCN9037[1]

Read More

20 lip Henryk Zdunkowski: – Cieszę się, że będę przydatny

Długoletni prezes brodnickich „Wodociągów”, Henryk Zdunkowski, odszedł na emeryturę. Osiągnął stosowny wiek, o zdrowie też trzeba dbać.

– Z brodnickimi „Wodociągami” związany jestem od ponad czterdziestu lat, z przerwą na kierowanie podobną firmą w Rypinie. Mówię o tym w czasie teraźniejszym, bowiem zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu nie oznacza mojego odejścia z MPWiK. Jacek Sochacki, obecny menedżer „Wodociągów”, zaproponował mi pracę w dziale związanym z siecią miejską. Konkretnie z inwentaryzacją sieci miejskiej.  I nie jest to jakiś akt łaski z jego strony, ale chęć wykorzystania mojej wiedzy. Skorzystam z tej propozycji, od września wracam pracy, w innym wymiarze czasowym. Doceniam jednocześnie ten sposób relacji z pracownikiem jaki proponuje nowy szef „Wodociągów”, szczery i uczciwy. Jeden gest, a  bardzo dużo mówi o człowieku.

Notował: (wind)

Read More

20 lip Renowacja kanalizacji sanitarnej – z elastycznym rękawem

Co jakiś czas takie prace są konieczne, aby sieć była bezpieczna, użyteczna, bezawaryjna. Ponieważ technologia pozwala na nowe rozwiązanie stosuje się je z powodzeniem – tam gdzie trzeba. Ostatnio  przy ul. Pisaki w Brodnicy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizowało inwestycję własną  w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Polegało to na  bezwykopwej renowacji kolektora kanalizacji sanitarnej DN 1000 w ul. Piaski. – Zadanie miało charakter priorytetowy gdyż, odcinek tej sieci był w złym stanie technicznym i ewentualna jego awaria skutkowałaby, przerwaniem ciągłości odbioru ścieków dla 80 proc. mieszkańców miasta  i pobliskich gmin – mówi Przemysław Dąbrowski z MPWiK.

Był to jednocześnie drugi etap modernizacji sieci w ulicy Piaski na odcinku 184 m (pierwszą  – część 56 m –  zmodernizowano w kwietniu 2013r.).  Ze względu na dużą głębokość posadowienia sieci sanitarnej (6 m), wysoki poziom wód gruntowych oraz umiejscowienie   jej w terenach prywatnych, wybrano metodę bezwykopowej renowacji. Polega ona na wprowadzeniu tzw. rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi do istniejącego kanału poprzez studnię sanitarną. Elastyczny rękaw pod wpływem promieniowania UV zostaje utwardzony i przylega ściśle do starej rury, poprawiając jej wytrzymałość i parametry hydrauliczne.

Taki sposób prowadzenia prac jest dużo tańszy, nie ma konieczności wykonywania głębokich wykopów, sprowadzania ciężkiego sprzętu na budowę, ponownego odtwarzania nawierzchni i znacznie skraca czas robót, co jest mniej uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Roboty wykonywała firma Terkan z Gdańska. Koszt renowacji – 642 160 zł.

(wind)

 

Read More

22 cze Komunalni. Pracownik roku 2015

Dobrą tradycją jest wyróżnianie nagrodą specjalną najlepszych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy. Dowód tego mieliśmy w ostatnich dniach.

– Jeżeli firma dobrze prosperuje są nagrody, to oczywiste. Jeżeli nie ma takiej okoliczności, zgodnie przyjętym regulaminem, pracujemy dalej, by kolejny rok przyniósł sukcesy – mówi Henry Zdunkowski, prezes zarządu MPWiK w Brodnicy.

W tym roku była taka właśnie okoliczność. Pracownikami roku zostali Roman Witkowski, monter instalacji sanitarnych, pracujący w „Wodociągach” od 2005 roku oraz Roman Pawłowski, pracownik warsztatowy. Jego staż jest znacznie dłuższy. Pracuje w tej firmie – z przerwą kilkuletnią na próbę założenia własnego biznesu – od 1982 roku.

Wyróżnienie wiąże się nie tylko z dyplomami, nagrodami rzeczowymi, ale także z nagrodą pieniężną. Najlepszym pracownikom „Wodociągów” gratulujemy!

(wind)

komunalni 3

komunalni 1

komunalni 2

Read More

05 cze Rywalizacja

W spółkach miejskich nadszedł czas oczekiwania na wyniki konkursu – kto zajmie stanowisko prezesa zarządu w PEC, PGK, BTBS, także w brodnickich „Wodociągach”

Do konkursu w „Wodociągach” zgłosiło się 5 kandydatów. Dwóch odpadło ze względów formalnych. Po 10 czerwca władze miasta Brodnicy ogłoszą wyniki decyzji personalnych, dowiemy się kto przez następną kadencję szefować będzie MPWiK w Brodnicy, a także kto pokieruje innymi spółkami miejskimi.

(wind)

Read More
Skip to content