Informacje prasowe

06 lip Skąd te pieniądze?

„Nowości” z 8 sierpnia przyniosły m.in. publikację pt. „Spółki biedne, ale hojne”, w której autor podkreśla, iż spółki miejskie chętnie wspierają działalność nie związaną ze swoją gałęzią. Na końcu informacja, iż gazeta wróci do tego tematu. Kierownictwo brodnickich „Wodociągów” podejmuje wyzwanie.
Dla porządku i przypomnienia prezentujemy w całości artykuł z „Nowości”.
Spółki biedne, ale hojne
Radni wezmą pod lupę finanse PEC, BTBS, MPWiK i PGK w aspekcie ich działalności sponsorskiej
Miejskie firmy od lat mają problem z bilansowaniem działalności, nie mówiąc o wypracowaniu zysku. Mimo to chętnie wspierają działalność nie związaną ze swoją gałęzią.
Przewodniczący Miejskiej Rady Marek Hildebrandt wprost osłupiał, kiedy zobaczył, jak przy okazji festiwalu szantowego na scenie wisiały bannery miejskich spółek. Ze sceny kilka razy popłynęły nawet podziękowania.
A przecież Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego od lat – mówiąc delikatnie – nie znoszą złotych jaj. Kilka lat temu „wodociągi” skończyły rok z prawie milionem na minusie, a BTBS z 60 tysiącami pod kreską.
Firmy żyją z mieszkańców
– Tak nie powinno być. To są przecież pieniądze podatników. Firmy żyją z mieszkańców – komentuje Marek Hildebrandt. – Nie powinny sponsorować czy to imprez, czy to innych przedsięwzięć i wrzucać to w koszty.
– Dla mnie to jest skandal – wtóruje radny Janusz Rosik, przewodniczący komisji budżetu i finansów publicznych. – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podwyższa o 14 procent ceny ciepła, generuje straty, a jednocześnie bawi się w sponsoring i darowizny. Niestety, odbywa się to kosztem mieszkańców, głównie osiedla, którzy zapłacą więcej za ogrzewanie.
Radni właśnie czekają na bilans za 2011 rok. – Prezesi ociągają się z raportami. PEC na pewno ma stratę. Nie wiem, jak inne spółki – mówi Marek Hildebrandt. – Zwrócimy się do burmistrza o zarządzenie kontroli, żeby sprawdzić, na co rozchodzą się pieniądze.
Zdaniem brodnickich samorządowców, spółki nie zarabiają, bo mają za duże zatrudnienie a tym samym niekonkurencyjne ceny.
Przebrzmiała filozofia
– Wynikami spółek interesujemy się. Mają one zbyt wysokie koszty osobowe. Potem usługi przejmują prywatne firmy, bo nasze spółki nie są konkurencyjne – stwierdza radny Janusz Rosik, który zasiadał w zarządzie miasta, kiedy z jednostek budżetowych powstały spółki. – Mieszkańcy korzystają z ich usług tam, gdzie nie mają wyboru: woda czy ścieki. Usługi, które można kupić gdzie indziej, nasze spółki przegrywają. Burmistrz już podjął działania, żeby ich efektywność była wyższa. Założenie było takie, żeby firmy działały non profit, bez zysku, ale i bez straty – wspomina radny. – Po ostatnich podwyżkach widać, że spółki już dawno odeszły od tej filozofii.
Do tematu wrócimy.
………………………………………………
Kto korzysta z pieniędzy wypracowanych przez „Wodociągi”?
Spółki miejskie, w tym również Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od lat wspierają kulturalne inicjatywy Urzędu Miejskiego, miejskich placówek kultury i różnych stowarzyszeń.
Członkowie Rady Miejskiej bez problemu mogą uzyskać dostęp do konkretnych dokumentów finansowych MPWiK odnoszących się do sponsoringu. Nikt z tego nie robi tajemnicy, a promocja stosowana przy okazji dużych, dobrze zorganizowanych imprez przyda się każdej firmie.
– Propozycje współorganizacji imprezy, prośby o dofinansowanie, czy pomoc rzeczową są bardzo wnikliwie analizowane. Wspieramy jedynie tych, którzy gwarantują rzetelność i profesjonalizm – mówi Henryk Zdunkowski, prezes brodnickich „Wodociągów”.
Osłupienie pana Przewodniczącego Rady Miejskiej odnośnie dofinansowania festiwalu szantowego jest więc troszkę nie na miejscu. Od lat przy plaży nad Niskim Brodnem stoi tablica-banner z nazwami firm, które są współorganizatorami imprez organizowanych na scenie nad jeziorem, a wśród nich widnieją loga wszystkich miejskich spółek i placówek kultury. Dlaczego więc tylko dofinansowanie „Bramy Mazur” bulwersuje radnych?
– Osobiście bardzo lubię szanty i uważam, że wszyscy powinniśmy dołożyć starań aby ten festiwal był nadal stałym punktem letniego programu kulturalnego oferowanego mieszkańcom i turystom. Szanty, jak żaden inny rodzaj muzyki, pasuje do scenerii naszego miasta i regionu, mieści się w klimacie jezior, żagli, lasów, śpiewów przy ognisku. I przede wszystkim w dalszym ciągu ma wielu zwolenników – mówi Henryk Zdunkowski. – Organizatorom tegorocznej edycji „Bramy Mazur” bardzo dziękuję za podtrzymywanie tradycji i przygotowanie wspaniałego koncertu. MPWiK pod moim kierownictwem oraz (ufam) za zgodą Zarządu dalej będzie wspierać ten festiwal.
Przedsiębiorstwo, oprócz podstawowej działalności jaką jest dostawa wody i odbiór ścieków, prowadzi rozmaite roboty odpłatne, głównie w sferze usług. Tylko w 2011 wykonano ich za 731, 884 tys. złotych. Wykonywane są też inne prace transportowe i laboratoryjne. Ewentualna darowizna na rzecz stowarzyszeń nie jest zawarta w kosztach ceny wody i ścieków. Pochodzi ze środków wypracowanych poprzez inną działalność. Takie są fakty, a z nimi się nie dyskutuje.
Dla potwierdzenia „hojności” podajemy listę darowizn w roku 2011 oraz obecnym.
2011
Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny – 9000 zł
Brodnickie Centrum „Caritas” – 8000 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy – 5400 zł
Stowarzyszenie „Wodnik” – 3000 zł
Dom Dziecka – 2000 zł
Regionalny Szpital – 2000 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej – 1500 zł
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – 1000 zł
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Brodnica – 650 zł
Towarzystwo Przyjaciół Kultury Ziemia Michałowska – 500 zł
Polski Związek Niewidomych Koło Brodnica – 500 zł
Klub Sportowy Sparta – 500 zł
PCK Brodnica – 400 zł
Zespół „Wesołe Kumoszki” Zbiczno – 300 zł
KS Legia Osiek – 300 zł
Międzyszkolny UKS Karate Brodnica – 300 zł
Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych – 300 zł
Mapy dla szkoły – 140 zł
Łącznie – 35 790 zł
2012 rok od stycznia do lipca włącznie
Wykonanie remontu ciepłowni (węzeł) SP nr 7 Brodnica – 5730 zł
Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny – 3000 zł
Dni Brodnicy – 2500 zł
KS Sparta Brodnica – 2600 zł
Stowarzyszenie „Omega” – Muzyczny Camping – 2500 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej („Brama Mazur”) – 1500 zł
Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży – 1000 zł
Wodne OPR – 1000 zł
Legia Osiek – 800 zł
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 300 zł
Łącznie – 20 930 zł
I jeszcze kilka faktów istotnych dla sprawy, w kontekście publikacji w „Nowościach”, w kontekście tworzenia określonej atmosfery wokół spółek miejskich.
Wszystkie spółki, jak nam wiadomo, złożyły sprawozdania finansowe za 2011 r. w ustawowym terminie – MPWiK w marcu br. Skoro ktoś uważa, iż „prezesi ociągają się z raportami”, jest po prostu w błędzie.
Ostatnie lata MPWiK zamykał zyskiem. Tylko za 2011 r. zysk brutto wyniósł 366 605, 54 zł., netto – 297 767, 45 zł. Zysk przeznaczono na fundusz zapasowy – 157 767, 45 zł oraz na dywidendy – 140 000, 00 zł.
Zatrudnienie, przeciętnie w 2010 r. – 70,09 etatów, w 2011 – 73,32 etaty. Niewielki wzrost zatrudnienia to efekt prowadzenia inwestycji – głównie modernizacji oczyszczalni, gospodarki odpadami.
Przeciętna płaca, łącznie z członkami zarządu to w 2010 r. – 3559, 04 zł, a w 2011 r. – 3603,59 zł. Wzrost płacy przeciętnej o 1,25 proc.
Te fakty i informacje pozostawiamy bez komentarza.
(JD)

Read More

06 lip Oczyszczalnia – trzeci etap modernizacji zakończony

Koniec prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków w „Wodociągach” planowano na koniec lipca br. Jest jak w zegarku.

W kilku poprzednich informacjach, także popartych materiałem fotograficznym, przybliżaliśmy temat tego zadania inwestycyjnego. Obecnie można powiedzieć, że jest po robocie. Uzasadnione zadowolenie inwestora – MPWiK w Brodnicy – oraz wykonawców, także pracowników MPWiK, co jest ważne w bilansie kosztów. Inwestycja kosztowała ok. 4 mln zl., podobne zadania w innych miasta, w oczyszczalniach o mniejszej pojemności, kosztowały znacznie drożej. Ale to problem tamtych miast i tamtych inwestorów.
W brodnickiej oczyszczalni ścieków w III etapie modernizacyjnym, zadaniu kompleksowym, wykonano część zadaszenia nad placem kompostowni, ułożono płyty kompostowni, powstały dwie żelbetonowe komory ciągu technologicznego oczyszczalni o pojemności ok. 5000 m sześć. wraz z urządzeniami technicznymi. Komory zostały wyposażone w pływające urządzenia napowietrzające zamiast stacjonarnych (oszczędności energetyczne, mniejsze koszty inwestycji).
– Dzięki tym inwestycjom, dzięki powstaniu nowych zbiorników – mówi Krzysztof Dudek, wiceszef MPWiK do spraw technicznych – przechodzimy bezkolizyjnie w następnym etapie do modernizacji i remontu obecnych zbiorników ciągu technologicznego, które powstały w 1992 roku. Kolejny etap będzie się wiązał z zakupem nowych urządzeń napowietrzających, nastąpi sukcesywna wymiana stałych aeratorów (szczotek napowietrzających) na urządzenia nowoczesne, prawdopodobnie pływające.
Dodajmy, że inwestycja została częściowo – 30 proc. – sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawstwo własne, a więc znów oszczędności. Taka organizacja wykonawstwa zadań inwestycyjnych może być już tylko przykładem dla innych firm, działających w podobnej branży w kraju. – Przyznaję z satysfakcją, że jesteśmy, jako firma, przykładem wyjątkowym w kraju – mówi Henryk Zdunkowski, szef MPWiK. – Brodnickie „Wodociągi” są dobrze postrzegane na naszym, krajowym podwórku. Przyjemnie mi o tym mówić, gratuluję wszystkim pracownikom mającym takie właśnie podejście do naszych wspólnych zadań jak i kierownictwo „Wodociągów”. Po prostu, to nasz wspólny interes.
Tekst i fot. (JD)

PIC00195 PIC00194 PIC00193 PIC00192 PIC00191 PIC00189 PIC00188 PIC00187 PIC00186 PIC00185 PIC00184 PIC00183 PIC00182

Read More

30 cze Woda wypełnia zbiorniki

Zgodnie z harmonogramem, niezależnie od warunków pogodowych – deszcz jest tu dodatkowym atutem (niestety, nie dla wczasowiczów) – rozpoczęło się napełnianie dwóch zbiorników na oczyszczalni ścieków. Jeżeli nawet wszystkie prace budowlane zostały wykonane perfekcyjnie, test musi być częścią tej inwestycji. W tej fazie, gdy zlokalizowane zostaną ewentualne nieprawidłowości, łatwiej je usunąć. Pracownicy oczyszczalni twierdzą, że napełnianie zbiorników potrwa około tygodnia. Dodajmy – tu nikomu się nie śpieszy. Najważniejsza jest solidność.
Na zdjęciach, obok zbiorników napełnianych wodą, prezentujemy podobny, funkcjonujący od lat, który jako jeden z pierwszych może być poddany remontowi. Wtedy zadziałają, w jego miejsce, nowe, rezerwowe.
Tekst i fot. (JD)

PIC00147 PIC00144 PIC00143 PIC00142 PIC00141 PIC00140

Read More

28 lip Rura już pod mostem

Nikt sobie nie przeszkadza – ani budowniczowie mostu nad Drwęcą, ani specjaliści z „Wodociągów”. Rura wodociagowa już łączy oba brzegi, jest długości ponad 30 m. Wpasowana jest w konstrukcję mostu, tak jak życzyli sobie tego fachowcy z MPWiK. W tej chwili prace koncentrują się na brzegu w sąsiedztwie Bramy Mazurskiej.
– Jest dobra pogoda, są wszystkie sprzyjające okoliczności. Tylko pracować – mówi Przemysław Dąbrowski, szef robót.
Aby podłączyć się do istniejących już urządzeń wodociągowych, do sieci trzeba będzie wprowadzić zaledwie ok. 30 m rury, po obu stronach mostu. Kolejną, reporterską wizytę nad Drwęcą złożymy za kilka dni, tym razem przy ul. Mostowej.
Tekst i fot. (JD)

 

Read More

20 lip Studzienka ta i tamta

Bardzo często, przy okazji jakichś awarii, których skutki widoczne są m.in. wokół studzienek, powiadamia się pogotowie „Wodociągów”. Tak postępują przypadkowi przechodnie, mieszkańcy z sąsiedztwa, także policja.
Na sygnał, służby pełniące w „Wodociągach” dyżur całodobowy, reagują natychmiast. Tyle tylko, o czym nie wszyscy wiedzą, studzienki dzielimy na kanalizacyjne i wodociągowe, także telekomunikacyjne, a więc mające swego właściciela, operatora.
– Trudno wymagać, aby każdy znał się na specyfice infrastruktury komunalnej – mówi Henryk Zdunkowski, prezes MPWiK. – My reagujemy niezależnie od tego o jaką studzienkę chodzi. Tę naszą, wokół której rozpoczynamy pracę i inną, należącą do innego właściciela. Z tym, że przy włazach, które świadczą o innym przeznaczeniu studzienki, ustawiamy zwykle pachołki, zabezpieczamy teren, by to miejsce nie stanowiło zagrożenia dla ruchu pieszego czy samochodowego. Przy sprawach związanych z naszą infrastrukturą robimy niezbędne prace wynikające z przyczyn takiej czy innej awarii.
Pogotowie „Wodociągów”, jako służby szybkiego reagowania, jeżdżą też na wezwanie do typowych studzienek kanalizacyjnych czy wodociągowych, ale należących do innego właściciela, np. do „Kombudu” na osiedlu 700-lecia. I to jest naturalne. Przy innych awariach, związanych ze studzienkami innego przeznaczenia – załóżmy, że nieoczekiwanie powstaje dziura w ziemi – reakcja też jest właściwa, ale ma jedynie charakter profilaktyczny.
(JD)

Read More

11 lip Przez Drwęcę

Czwartek, 12 kwietnia, rury kanalizacyjne i wodociągowe, wpisane zostały w budowę mostu przy ul. Mostowej. Wpasowanie sieci w dźwigary mostowe, wymagało nie lada umiejętności.
– Jeżeli ma się w swojej ekipie takiego operatora jak Stasiu Dywicki, wiadomo, że robota zostanie wykonana bardzo precyzyjnie. Człowiek spokojny, reagujący właściwie na każdy gest. Nie potrzeba wydzierać gardła – mówi Zbigniew Fijałek z brodnickich „Wodociągów”.
W fotoreportażu prezentujemy czwartkowy etap robot przy Wieży Mazurskiej.
Tekst i fot. (JD)

PIC00952 PIC00953 PIC00955 PIC00957 PIC00962 PIC00964 PIC00966 PIC00969 PIC00971 PIC00973 PIC00974

Read More

08 lip Zanim będzie most

Tak uzgodniono – między budowniczymi mostu przy ul. Mostowej, a wykonawcami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: najpierw rura, potem przęsła, inne elementy konstrukcji mostu.
Środa, 11 kwietnia, godziny ranne. Do Brodnicy zjechały konstrukcje mostowe, pojazdy zaparkowały przy ul. Targowej, którą wyłączono na długi czas z ruchu. Zjechały także – co najbardziej interesowało wykonawców sieci wod-kan – rury, które przerzucone przez Drwęcę zepną sieć tak wodociągową jak i kanalizacyjną w tej części miasta. Dotychczas sieć wod-kan. przebiegała m.in. pod mostem przy ul. Kościelnej. Oczywiście, w dalszym ciągu będzie użytkowana, ale ważny segmentem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie przejście właśnie przy ul. Mostowej, w stronę ul. Przykop.
W fotoreporterskim ujęciu chcemy przybliżyć tę tematykę prac, przede wszystkim brodniczanom, jak i wszystkim zainteresowanym. Transport rur przebiegł bez specjalnych niespodzianek. Ale to tylko wstępna część zadania. W czwartek rozpocznie się montaż – przerzut przez Drwęcę, operacja wysoce skomplikowana – dla fachowców, jak i efektowna – dla reportera.
Tekst i fot. (mpwik)

PIC00976 PIC00977 PIC00978 PIC00979 PIC00980 PIC00981 PIC00982 PIC00983 PIC00984 PIC00985 PIC00986 PIC00987 PIC00988

Read More

06 lip Krajobraz budowy – część 3

Ponownie odwiedzamy plac rozbudowy oczyszczalni ścieków. Jak się zmienił krajobraz po zimie?
– W środę mieliśmy zaplanowane wylewanie betonu w ścianie powstających segmentów oczyszczalni. Niestety, pogoda nie była najlepsza, ale w czwartek było już znacznie lepiej – mówi Maciej Dobrosielski, kierujący pracami oczyszczalni. – Myślę, że pogoda będzie bardziej teraz nam sprzyjać, opóźnień nie ma. Sprężamy się wszyscy.
Planowy termin oddania do użytku nowych segmentów oczyszczalni to lipiec, połowa tego roku. Precyzja prac jest tutaj wyjątkowa. Po to, by zbiorniki mogły przyjąć brudne ścieki musi być wszędzie czysto. Stąd nie dziwi, że z betonowej „podłogi” zbiera się drobne nieczystości niemal jak odkurzaczem, polewa się wodą.
Wkrótce znów tam powrócimy, by zilustrować zapewne montaż urządzeń.
Tekst i fot. (mpwik)

PIC00956 PIC00957 PIC00958 PIC00960 PIC00961 PIC00963 PIC00964 PIC00965 PIC00967 PIC00968 PIC00970

Read More

19 cze Miejskie krajobrazki

Życie codzienne
Mają zadania planowe, są na zawołanie, na każdy sygnał, gdy coś się wydarzy pod ziemią. Na pozio-mie sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Skompletowani, od razu są w trasie. Tylko ciężki sprzęt toczy się wolniej.

 

Kolano
Reporterski kurs z Przemysławem Dąbrowskim zaczynamy od ul. Strzeleckiej. Zgłoszono tam awarię na przyłączu kanalizacyjnym. Szybko ustalono co jest: rura kamionkowa o przekroju 160 mm, pęknię-te kolano. Dlaczego tak się stało? Natężenie ruchu – taka jest przyczyna. Zadanie do wykonania: no-wa studnia na kolektorze, nowe przyłącze kanalizacyjne.

kolano (1) kolano (2) kolano (3) kolano (4) kolano

 

Zapchana kanalizacja
Ul. 700-lecia, sieć kanalizacyjna wewnętrzna, na osiedlu zbudowanym przez „Kombud”, we władaniu „Kombudu”. Ekipa z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji świadczy tylko usługę, ponieważ ma doskonały sprzęt, którym błyskawicznie można zlokalizować przyczyny awarii. Kamera połączona kablem wsuwana jest w rurę, na ekranie obserwujemy każdy metr. Zapchany odcinek ka-nalizacji znajduje się ok. 9 m od studzienki. Ścieki zatrzymują się, nie opadają. Będzie trochę pracy.

kanalizacja (1) kanalizacja (2) kanalizacja (3) kanalizacja (4) kanalizacja

 

Przed mostem w budowie
Ul. Mostowa – trwa budowa mostu przy Wieży Mazurskiej. Tutaj fachowcy z „Wodociągów” jeszcze nie pracują, ale uczestniczą w każdej cotygodniowej naradzie technicznej budowniczych mostu. Jed-nocześnie są przygotowani na podjęcie zadania planowego – spinki magistrali wodociągowej z drugą stroną Drwęcy. – Dotychczas nitka wodociągowa kończyła się przed starym mostem – tłumaczy Przemysław Dąbrowski. – Sieć do miasta po drugiej stronie Drwęcy przechodziła ul. Kościelną, pod tamtym mostem. Teraz zepniemy się w okolicy ul. Przykop, pod nowym mostem. Przewiduję, że prace naszych ekip ruszą na przełomie kwietnia i maja. Oczywiście, wszystko zależy od drogowców zatrudnionych przy budowie mostu.

przedmostem (1) przedmostem

 

Na Karbowie
Dojeżdżamy do ul. Powstańców Wielkopolskich na Karbowie. Kolejne, planowe zadanie: remont kana-lizacji deszczowej, budowa nowych wpustów deszczowych. Konieczność i okazja – na ul. Powstańców Wielkopolskich wkrótce położony zostanie nowy dywanik asfaltowy, krawężnikowanie się już zakoń-czyło. Wszystko musi być w parze.
Kolejny dzień przyniesie nowe zadania, oby nie były związane z nieoczekiwaną awarią. Awarii nie można zaplanować, ale fachowcy są w pogotowiu, sprzęt też. Na wszelki wypadek.

nakrbowie nakrbowie (1) nakrbowie (2) nakrbowie (3) nakrbowie (4)

Read More
Skip to content