Informacje prasowe

22 lip Informatyka w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym? To standard!

Informacja jest wartością materialną stworzoną przez dziennikarza. Jej zawartość może służyć społecznemu dobru, może być też ciosem niszczącym, demolującym przyjęty przez ogół społeczeństwa porządek. Ale to nie pełna właściwość!

Informacja jest także narzędziem, którym można posługiwać się dowolnie – oznacza to, że można takim narzędziem czynić dobro lub zło. Nas interesuje tylko jeden kierunek – posługiwanie się informacją w taki sposób, aby nie czyniła nikomu krzywdy, przeciwnie była nośnikiem wyłącznie dobrych wartości. Tak się właśnie dzieje w brodnickim Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

Jak powszechnie wiadomo informacja jest cenna i odgrywa ważną role w nowoczesnym społeczeństwie. W czasach szybkiego rozwoju, gdzie są tworzone nowe standardy dostęp do informacji musi być szybki i  niezależny od miejsca. Od kilku lat rośnie popularność Systemów Informacji Przestrzennej (SIP, ang. GIS – Geografic Information System). Jest to system służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji oraz analizowania danych zebranych w jednej bazie. W skrócie jest to tworzenie na bieżąco interaktywnej mapy, gdzie każdy element jest interaktywny i posiada swoje atrybuty opisowe, ale nie tylko bo również pliki multimedialne takie jak zdjęcia i filmy (np. z robota zdalnego który jeździ w środku odcinka sieci kanalizacyjnej). W wodociągach jest to nadzwyczaj potrzebny system gdyż dotychczas większość informacji o sieci była w głowie starszych pracowników firmy.

– Sieć wodociągowa jest jedną z najniżej położonych sieci i – przykładowo – podczas awarii inne sieci takie jak gazowe lub energetyczne są narażone na uszkodzenie przez koparkę. Mając dokładne dane o położeniu, średnicy, materiale i wielu innych informacji danego elementu naprawa jest dużo szybsza a praca lepiej zorganizowana. Żeby jednak stworzyć taki system potrzebne są dokładne mapy które możemy jako firma sami uzupełniać ponieważ w ostatnim czasie został zakupiony sprzęt geodezyjny GPS, który mierzy z dokładnością co do centymetra – mówi Jacek Sochacki, prezes MPWiK w Brodnicy. – Nasz system będzie posiadał również kilka dedykowanych modułów. Jednym z nich jest moduł hydrantów, oznacza to  że będzie możliwość przeglądów hydrantów z zaznaczeniem na mapie oraz opisem armatury. Informacje o hydrantach będą przekazywane do Straży Pożarnej. Kolejnym modułem jest moduł awarii, który ma ułatwić organizację pracy podczas zgłoszenia awarii przez klienta ale również samą naprawę. Program potrafi pokazać na mapie zasuwy do zamknięcia podczas awarii sieci wodociągowej po wcześniejszym zaznaczeniu na mapie miejsca awarii. Można przeprowadzać w nim wiele analiz przydatnych np. podczas budowania nowych odcinków sieci wodociągowej, albo np. modelu terenu który pomaga przy budowie sieci kanalizacyjnej i deszczowej jako że  z części miasta ścieki spływają grawitacyjnie.

Dodajmy, że system będzie również działał na urządzeniach mobilnych (np.tabletach, smatfonach), także będzie można z niego korzystać w terenie (wprowadzać informacje ale i korzystać z mapy). Z perspektywy lat minionych można uznać, iż to działania rewolucyjne, gdy patrzy się na skalę działań informacyjnych współcześnie, możemy odnotować, że to coś normalnego, naturalnego, przede wszystkim przydatnego. Po prostu – taki standard.

(wind)

mapa kan wod

Read More

06 lip Gospodarka wodno-ściekowa. Sieć na wsi

Pierwsze pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej zostały podzielone. Umowy o dofinansowanie odebrali przedstawiciele 74 gmin (lub gminnych spółek celowych). Są wśród nich gminy z powiatu brodnickiego.

Na liście beneficjatów marszałkowskich dotacji znalazły się gminy,  które przygotowują się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów i sieci kanalizacyjnych oraz systemowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wartość tych inwestycji  to 63,5 miliona złotych.  Oto inwestycja z terenu naszego regionu: przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gmina Jabłonowo Pomorskie, przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, gmina Brzozie – etap II, część II, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górznie w ulicy Polnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bobrowo, budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Zgniłobłoty, Dąbrówka – Kruszyny w gminie Bobrowo.

– Środki nowego PROW pozwolą nam dokończyć modernizacji kujawsko-pomorskiej wsi, ale pamiętajmy też, że lepsza woda i bezpieczne systemy utylizacji ścieków na terenach pozamiejskich są w interesie nas wszystkich   – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Dzięki dotacjom z PROW poprzedniej perspektywy we wsiach w całym regionie wybudowano pół tysiąca kilometrów nowych wodociągów i blisko 800 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej, prawie 7000 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i 17 nowych ujęć wody, oddano też do użytku 53 nowe lub zmodernizowane stacje uzdatniania wody i 19 komunalnych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy obszarów pozamiejskich korzystają z blisko 800 nowo wybudowanych lub wyremontowanych w tamtym okresie świetlic (ponad 600 z nich na nowo i stosownie do obecnych potrzeb wyposażono), blisko 300 powstałych lub doposażonych obiektów sportowych i 600 nowych placów zabaw.

Tu warto dodać ważną informację: o dysponowanie tymi, samorządowymi pieniędzmi walczy dziś PiS, chcąc zniszczyć nie tylko sprawnie działający system samorządowy, ale cały dorobek idei samorządowej. Mieszkańcy wsi, małych miast, powinni o tym pamiętać – już przy najbliższych wyborach.

(wind)

Read More

10 cze Miękka woda zdrowia nie doda. Uważaj co pijesz!

Brodnicka woda, którą puszczamy sobie z kranu, należy do wód bardzo twardych. Co to oznacza? Warto zapoznać się z prostą wykładnią, znaną specjalistom od lat.

Specyfika brodnickiej wody twardej

oznacza – według badań – iż w litrze wody znajduje się ok. 320 mg węglanowapnia, a licząc według starych, tradycyjnych miar jest to ok. 20 stopni niemieckich. Przepis ministra zdrowia mówi, że woda powinna mieć od 60 do 500 mg węglanowapnia. Od tej strony wszystko jest w porządku, w parametrach się mieści i jest to woda bardzo dobra. To ocena specjalistów. Dodajmy jeszcze, dla lepszego zrozumienia, pewne szczegóły. Otóż w parametrach twardości ok. połowa przypada na węglanową, druga część tj. twardość przemijająca. Ta proporcja uchodzi za bardzo dobrą. Z kolei w twardości węglanowej ok. połowa to wartość wynikająca z zawartości magnezu i wapnia, drugą część stanowią inne pierwiastki.

Opisując rzecz bardziej obrazowo woda podawana nam do mieszkań ma w sobie naturalny charakter, jest bogata w minerały i to jest jej atut! Dziwne więc, że mając taki atut, dobrodziejstwo, zaczynamy kombinować.

Kto nam podpowiedział?

Dość częstym zjawiskiem obserwowanym w ostatnim czasie jest proces zmiękczania wody lub – co gorsze – demineralizacja wody poprzez filtry. Taki zabieg może zrobić każdy konsument kupując odpowiednie naczynie, czy urządzenie.

– Zmiękczona woda jest bardzo dobra, ale do takich urządzeń jak pralka, zmywarka lub czajnik, natomiast sposób „uzdatniania” wody dla człowieka, z cała pewnością, nie jest dobry dla jego zdrowia – mówi Stanisław Wiśniewski, technolog w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy.

Warto wiedzieć

Dlaczego tzw. miękka woda jest niekorzystna dla naszego organizmu? Otóż pozbawiona jest substancji, które decydują o naszej odporności m.in. na choroby kardiologiczne. – Zauważył to już dość dawno polski uczony prof. Julian Aleksandrowicz. Zbadał, że w rejonach, gdzie pije się wodę twardą, mniejsza jest zapadalność na choroby układu krążenia. I tak np. Gruzini, którzy piją wodę twardą mają bardzo niską zapadalność na choroby serca, natomiast Finowie, którzy pili wodę miękką, polodowcową – odwrotnie. Polski badacz napisał list do władz Finlandii, przedstawiając swoje sugestie a władze fińskie wprowadziły kompleksowy program zaradczy, który dzięki polskiemu uczonemu zakładał m.in. mineralizację wody. W przeciągu 25 lat trwania programu w Finlandii udało się zmniejszyć liczbę zgonów z powodu chorób serca o – to wynik godny uwagi – 73 proc.!!! – opowiada Stanisław Wiśniewski.

Takie są fakty, a z faktami nie dyskutujemy. Możemy tylko zapytać siebie czy chcemy mieć lepszy czajnik i słabsze serce, czy może odwrotnie?

Tekst i fot. (wind)

 

DSC_2325

Read More

25 maja Technologiczny start-up. Dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ponad 31 milionów złotych już przeznaczono  na tworzenie specjalistycznej infrastruktury biznesowej z przeznaczeniem przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym technologicznych start-upów. Nabór wniosków aplikacyjnych już w czerwcu. Kolejne dotacje czekają!

Laboratoria służące kreowaniu i testowaniu innowacji, centra służące demonstracji nowych rozwiązań, profesjonalne przestrzenie biurowe do wynajęcia – na swym majowym posiedzeniu Komitet Monitorujący naszego RPO uruchomił pierwsze środki, ponad 31 mln złotych.

– Laboratoria, w których będzie można skorzystać z zaawansowanych technologicznie narzędzi by zrealizować własny pomysł na innowacyjny biznes to w Polsce wciąż jeszcze najczęściej marzenie. Mam nadzieję, że środki, które właśnie uruchamiamy, pozwolą rozwinąć skrzydła wielu ludziom i firmom. To konieczne, jeśli chcemy rozwijać nie tylko tradycyjne przemysły – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Także pozostałe rozwiązania, które chcemy w tym konkursie sfinansować, to sposób na uruchomienie kreatywnego potencjału mieszkańców regionu i naszych przedsiębiorstw.

O środki będą mogły aplikować instytucje otoczenia biznesu lub ich partnerstwa z przedsiębiorstwami.

W czerwcu i wrześniu odbędą się nabory wniosków aplikacyjnych w konkursach o dofinansowanie projektów związanych z rewitalizacją zdegradowanych przestrzeni miejskich. Do podziału będzie łącznie ponad 90 mln złotych. Beneficjentami będą mogły zostać m. in. samorządy lokalne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz partnerstwa publiczno-prywatne.

Łączna suma przeznaczona na projekty rewitalizacyjne w perspektywie 2014-2020 to 74 miliony euro, przy czym na obszary miejskie (52 miasta w całym regionie) przypada 54 mln euro, a na tereny wiejskie (127 gmin) 20 mln euro. Na przedsięwzięcia tego typu w ramach ZIT (wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu) przypada ponad 25 mln euro, a na pozostałe miasta ponad 28,5 mln euro.

Urząd Marszałkowski uruchamia też kolejne środki na budowę infrastruktury usług społecznych adresowanych do młodych rodzin. W czerwcu ruszy nabór projektów dotyczących przedszkoli (alokacja w konkursie 8,6 mln złotych), a w lipcu dotyczących żłobków (alokacja ponad 43 mln złotych).

W najbliższych tygodniach ruszą też konkursy o dofinansowanie inwestycji związanych i oszczędzaniem energii i wykorzystywaniem zielonej energii w gospodarce komunalnej. Będzie można uzyskać wsparcie na modernizację oświetlenia ulicznego (konkurs w ZIT, z alokacją 2,5 mln zł, nabór w lipcu), instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w ogrzewaniu (blisko 11 mln do wzięcia, nabór w czerwcu) i modernizację energetyczną budynków publicznych (łączna alokacja 54 mln złotych, nabory w czerwcu u lipcu).

Podczas konferencji prasowej, na której prezentowano ustalenia ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO, marszałkowi Całbeckiemu towarzyszyli dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień i kierownik Biura Zarządzania RPO Eliza Kaczmarek.

(wind)

Read More

14 kw. „Wodociągi” komunikują!

Informacje ważne dla mieszkańców Brodnicy, klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy!

  • Wydłużony zostaje czas pracy Biura Obsługi Klienta – od 1 maja br. – w każdy wtorek do godz. 18.00
  • Opłata za rachunek w oddziale Millenium wyniesie tylko 1 zł.
  • Woda ogrodowa – dostępna przez cały rok!
  • Zmiana aneksów i umów między klientem a MPWiK w Biurze Obsługi Klienta (rzecz dotyczy przede wszystkim umów wynikających z poboru tzw. wody ogrodowej)

(wind)

wod

Read More

06 kw. O bezpieczeństwie nieustannie. Odblask to nie obciach

O bezpieczeństwie na drogach, szosie, na ulicach, alejkach, ścieżkach rowerowych trzeba mówić nieustannie, podawać przykłady, zachęcać do działania od najmłodszych lat

Tę idęę na placu przy Pałacu Anny Wazówny przedstawili organizatorzy happeningu – „SŁAWEK & PRZYJACIELE” . To nieformalna grupa aktywnych i ambitnych ludzi. Wcale nie trzeba być członkiem jakiejkolwiek organizacji, żeby robić dobre rzeczy i realizować ciekawe pomysły i projekty.
– Zapraszamy młodych ludzi, którym chce się chcieć – tak zachęcają. –  Przychodźcie ze swoimi pomysłami. Nie zrobimy tego za Was, ale wykorzystamy całe nasze doświadczenie i wraz z grupą innych zapaleńców pomożemy Wam i spróbujemy je wspólnie zrealizować.
Chcemy także zaprosić do współpracy i tych starszych, którzy mogą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. A wszystkich dotyczy jedna wspólna zasada: „powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem”. Nieważne ile ma się lat, ważne jest to, co jest wewnątrz każdego z nas! Marzenia nie spełniają się tym, którzy ich nie mają. Więc nie bójcie się mieć marzeń i nie bójcie się chcieć ich zrealizować. Wiara w sukces to połowa sukcesu. Pamiętajcie, że najwięcej zależy od Was i Waszego nastawienia.

Akcja „Odblask to nie obciach”,  mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i ulicach, została objęta patronatem  Burmistrza Brodnicy, Jarosława Radacza, a na Przedzamczu wzięli w niej udział przedszkolaki. To ważne – od najmłodszych lat trzeba wpajać zasady poprawności, bezpieczeństwa na drodze o każdej porze dnia i nocy.

Partnerami tej inicjatywy i sponsorami byli: Urząd Miejski w Brodnicy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Bank Spółdzielczy Brodnica, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Supermarkety Hildebrandt, Bromilk, Galeria Brodnica, Perfekt Dom, ZPC Vobro, Auto Crew, Behrendt, Cerako, Restauracja Krajenka, Szkoła Języków Obcych Lingwista, Minidisco, Serwis Komputerowy IP Serwis, Usługi Finansowe Justyna Drozdowicz, Kantor Profit, portal Brodnica.net, Agencja Reklamowa Autograf.

Tekst i fot. (wind)

 

Read More

25 mar Zintegrowany System Informatyczny – Sieć wodociągowa i kanalizacja w nowoczesnych aplikacjach

 

MPWiK w Brodnicy wchodzi w nową fazę organizacji i zarządzania. To naturalny etap rozwoju przedsiębiorstwa, idący przede wszystkim w kierunku ułatwienia życia mieszkańcom miasta, użytkownikom, klientom.

– Mając na uwadze potrzeby związane z utrzymaniem wysokiego standardu zarządzania sieciową infrastrukturą, która jest w gestii MPWiK w Brodnicy oraz zapewnienia wzrostu jakości świadczonych usług i zadowolenia klientów, a co za tym idzie minimalizowanie wszelkich strat wewnętrznych i zewnętrznych, jesteśmy w fazie  wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Dla nas to ważne narzędzie pracy – mówi Jacek Sochacki, prezes zarządu brodnickich „Wodociągów”.

System z przyszłością

Zintegrowany System Informatyczny ZSI UNISOFT, dedykowany przedsiębiorstwom z  branży wodociągowo-kanalizacyjnej, oparty został na relacyjnej bazie danych ORACLE – niekwestionowanego lidera wśród dostawców baz danych. Wykorzystanie wysokiej jakości sprzętowo-programowych platform serwerowych zapewnia aplikacji niezawodność, spójność, nieprzerwaną dostępność oraz ponadprzeciętne bezpieczeństwo danych. Technologia systemu oraz pozycja firmy UNISOFT jest gwarancją rozwoju oprogramowania w wieloletniej perspektywie.

Charakterystyka systemu

Nowoczesny system, jakim jest ZSI UNISOFT cechuje otwartość i ukierunkowanie na klienta. Zastosowane rozwiązania umożliwiają pracę zdalną za pośrednictwem sieci Internet (w lokalizacjach takich jak np. wóz techniczny, wóz asenizacyjny, odległa stacja uzdatniania wody) – w bezpiecznym trybie terminalowym. Współpraca z partnerami umożliwia integrację ZSI ze specjalistycznym oprogramowaniem GIS, dzięki czemu systemy ERP oraz GIS dysponują tak samo aktualnymi danymi.

ZSI UNISOFT to system wysoce SKALOWALNY. Modułowa budowa oraz możliwość włączania do zintegrowanego systemu kolejnych funkcjonalności czynią z ZSI UNISOFT system, który rośnie wraz z przedsiębiorstwem. Zakłady wodociągowo-kanalizacyjne, podobnie jak inne firmy, działają w stanie zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczych. W przypadku rozpoczęcia dodatkowej działalności, istnieje możliwość bezproblemowego rozszerzenia funkcjonalności o inne moduły bilingowe. Rozbudowany system pozostaje wciąż tym samym Zintegrowanym Systemem Informatycznym.

ZSI UNISOFT posiada jednolity interfejs oraz możliwość personalizacji, co czyni go systemem wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika. Oprogramowanie pozwala na dostosowanie zarówno wyglądu, jak i zawartości okien do własnych potrzeb, a rozbudowany  system zarządzania uprawnieniami umożliwia odtworzenie w systemie zależności służbowych obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Szczegółowy opis rozwiązań…

…wprowadza nas w tajniki nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, gromadzi on i przetwarza ogromne ilości informacji, których sprawny przepływ możliwy jest dzięki jego wewnętrznej integracji. Oczywiście, dla większości pracowników MPWiK w Brodnicy ważna jest jedna podstawowa informacja: Zintegrowany System Informatyczny działa, czuwa, śledzi rozmaite procesy, ułatwia zarządzanie. Ta wiedza wystarczy każdemu, kto pracuje w administracji czy w terenie, w głębokim wykopie czy na powierzchni, na oczyszczalni ścieków, czy w pogotowiu wodno-kanalizacyjnym. Natomiast szczegółami zajmują się specjaliści, a czynią to w imieniu i dla dobra całej załogi, klientów, dla dobra miasta i jego mieszkańców. Tutaj spotkać się możemy z takimi pojęciami jak System Bilingowy WODA, Inkasent on-line, e-faktury, Centrum Autoryzacji i Archiwizacji, Internetowe Biuro Obsługi Klienta e-BOK, Analizy Wielowymiarowe, Obrót Towarowo – Materiałowy, Logistyka, Ewidencja Czasu Pracy, Transport i Sprzęt, Generator Raportów. Można długo wymieniać, opisywać przykłady. Ten ogrom pojęć, czynności, nazw tych czynności, trudny do ogarnięcia przez ludzki umysł, nazwany Systemem, jest zamknięty w elektroniczną szufladkę niewielkiej wielkości. Na tym właśnie polega jakość i możliwości zarządzania, przez Zintegrowany System Informatyczny.

Dodajmy, że obecnie MPWiK w Brodnicy zarządza siecią wodociągową i kanalizacyjną o całkowitej długości 300 km na powierzchni ponad 23 km kw., gdzie 170 km przypada na sieć wodociągową a 130 na sieć kanalizacyjną. Na Systemie te wielkości nie robią wrażenia.

Bogumił Drogorób

 

 

 

Read More

16 mar Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Problemy z osadnikiem Imhoffa

W 1906 roku uczony niemiecki Karl Imhoff konstruuje osadnik, służący

jako jeden z podstawowych elementów oczyszczalni ścieków. Na tej bazie powstają m.in. przydomowe oczyszczalnie.  Jednak już pięćdziesiąt lat później wynalazca dystansuje się od swoich rozwiązań technologicznych.

Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków to złe rozwiązanie? Może tylko kontrowersyjne? Przecież jest stosowane od ponad stu lat, skąd więc wątpliwości? Skoro narzucają się same warto prześledzić z czym mamy do czynienia w przydomowych oczyszczalniach ścieków, co nam grozi – może nie dziś, ale w przyszłości. Warto pytać ludzi mądrych, bo kto pyta…

– Trochę dziwię się, że dzisiaj, w XXI wieku, w dobie dostępu  do wiedzy, ludzie, instytucje, podmioty gospodarcze idą w ten temat z uporem godnym lepszej sprawy – mówi Stanisław Wiśniewski, główny technolog w brodnickich „Wodociągach”. – Problem w tym, że budując oczyszczalnię przydomową nie likwidujemy amoniaku. Przeciwnie, każda postać azotu, która trafia do takiej przydomowej oczyszczalni ulega amonifikacji, czyli zamienia się w amoniak. Ten z kolei idealnie łączy się z wodą i to w jakim stosunku! Na 1 litr wody może przypadać ponad 14 litrów amoniaku. Zatem, głównym produktem tzw. oczyszczalni jest substancja, którą można nazwać wodą amoniakalną. Dalej dzieje się tak, że  rozsączając się, poprzez warstwę piachu, kamienia, żwiru szuka ujścia. I znajduje w wodach podskórnych.  Nie byłoby nieszczęściem, gdyby tę wodę amoniakalną odprowadzano do rzeki. Rzeka jakoś sobie poradzi, poprzez samooczyszczenie.  Skoro trafia do wód podskórnych to jest problem.

Inż. Stanisław Wiśniewski wie co mówi. Jako specjalista w dziedzinie oczyszczania  ścieków, prowadził w tym zakresie zajęcia na Politechnice Gdańskiej. Nie tylko wykładał, uczył, przedkładał wyniki swoich badań, obserwacji, ale przede wszystkim uwrażliwiał. To bardzo ważne.

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, iż amoniak jest najbardziej reaktywną substancją, spośród tych, które nas otaczają, niekiedy ruguje metale, które są składnikiem wody, z ich własnych soli. Wodę z głębin bardzo chętnie pijemy, ale nie dlatego, że pochodzi z głębi ziemi, z odległości, że ma w sobie moc tajemną. Pijemy przede wszystkim z uwagi na zawartość w niej minerałów, soli. I to jest właśnie jej moc tajemna! Woda wypłukana z tych wartości pozbawiona jest swoich pierwotnych atutów. Mało tego – staje się trucizną.

Obrazowo rzecz ujmując – budujemy studnię, budujemy przydomową oczyszczalnię, sąsiad robi to samo, kolejny sąsiad też. Oczyszczalnia pracuje na zasadzie osadnika Imhoffa, jak sto lat temu. Woda amoniakalna przedostaje się. Trujemy siebie i sąsiada, o czym przekonamy się po latach.

Jaka jest rada na to? Poszanowanie prawa, restrykcyjne przepisy, aby zachować parametry dokładnie takie jak oczyszczalnie w aglomeracji. Przedsiębiorstwa wodociągowe, podobnie jak brodnickie, przeprowadzają badania 24 razy w roku. Są one odpłatne, ale to niezwykle tania inwestycja w porównaniu do kosztów, które położą się cieniem nie tylko na budżecie domowym, ale na naszym zdrowiu. Potrzeba tu samodyscypliny, edukacji, a jeżeli nie mamy na to ochoty w roli żandarma powinny występować organy państwa, organy samorządowe – w naszym własnym interesie.

Bogumił Drogorób

Read More

15 mar Woda, kanalizacja i gaz na wsi

Stan infrastruktury komunalnej służącej mieszkańcom obszarów wiejskich województwa jest coraz lepszy. Między 2014 a 2015 rokiem długość sieci wodociągowej w regionie wzrosła o 162 kilometry, kanalizacyjnej – o 173 kilometry,  a gazowej – o 214 kilometrów. Kujawsko-Pomorskie jest na drugim miejscu w Polsce jeśli chodzi o gęstość sieci wodociągowej oraz liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku 92,9 proc. ludności korzystało z sieci wodociągowej, 37,8 proc. z sieci kanalizacyjnej oraz 4,2 proc. z sieci gazowej.

Długość sieci wodociągowej wynosiła prawie 20 tysięcy kilometrów (prawie 86 procent całej długości sieci wodociągowej w województwie) i łączyło ją z budynkami blisko 180 tysięcy przyłączy. Średnia gęstość cieci wodociągowej to 116,4 km na 100 km kw. powierzchni, co daje nam drugą lokatę w kraju, po województwie śląskim. Najdłuższe odcinki sieci wodociągowej mają powiaty włocławski, toruński i bydgoski, a jej największe zagęszczenie występuje powiatach golubsko-dobrzyńskim, aleksandrowskim i radziejowskim.

Sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich ma długość blisko 4,6 tysiąca kilometrów i jest podłączona do blisko 60 tysięcy budynków. Pod względem zagęszczenia sieci kanalizacyjnej – 26,8 km na 100 km kw. – województwo zajmuje dziewiątą lokatę w kraju. Powiaty z najdłuższą siecią kanalizacyjną i zarazem największym zagęszczeniem, to toruński, świecki i bydgoski. Między 2014 a 2015 rokiem długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 3,9 proc. Podłączono do niej wówczas blisko 3 tysiące budynków (wzrost o 5,1 proc.). W tym samym czasie o 8,4 proc. wzrosła liczba przydomowych oczyszczalni ścieków (przybyło 1,8 tysiąca), a liczba zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) zmniejszyła się o 3,3 proc.

Najsłabiej rozbudowana w porównaniu z innymi mediami jest sieć gazowa, która posiada też 7-krotnie mniejszą niż w miastach liczbę przyłączy. W 2015 roku jej długość wzrosła o 11,9 procent względem roku poprzedniego. W tym czasie liczba podłączonych do niej budynków mieszkalnych wzrosła o 9,9 procent.

(wind)

Read More

27 sty Pogrzebać w sieci. Spokojnie, to tylko awaria

 

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa to nerw miasta i dobrze jest, gdy mieszkańcy nawet nie zauważą, że w jakimś miejscu pracuje ekipa „Wodociągów” likwidująca awarię i jej skutki. Nieoczekiwanie zawsze może się coś wydarzyć. W Brodnicy także.

Panuje przekonanie, że zimowa pora to czas szczególnie podatny na awarie w sieci, że przy niskiej temperaturze rury pękają i kłopot gotowy, że w zimowym czasie pogotowie wodociągowe pracuje na wielu odcinkach. To nie jest prawda, choć na pogodę najłatwiej zwalić winę.

Weźmy przykład ze stycznia, z ul. Wodnej w Brodnicy. Jest sygnał, że zaobserwowano wyciek wody przy ul. Wodnej (zbieżność nazw przypadkowa – przyp. B.D.). Temperatura minus 12 stopni C. Zatem skojarzenie jednoznaczne: mróz rozwalił instalację. Na miejsce przyjeżdża ekipa z „Wodociągów”, specjaliści szybko lokalizują miejsce awarii, określają przyczynę. Na pewno nie zima, na pewno nie mróz, na pewno nie niska temperatura, ale zmęczenie materiału, czyli nieszczelność połączenia dwóch rur żeliwnych na tzw. kielichu. A więc sytuacja, która mogła zaistnieć równie dobrze w lipcu, październiku czy też w maju. Tu pogoda nie miała żadnego wpływu na awarię.

Przykład z ul. Wodnej bardzo dobrze charakteryzuje sytuację w sieci. Jest to bowiem teren starego miasta, gdzie instalacja została położona w latach 1905 – 1920. Czy to oznacza, że jest stara i wyeksploatowana? Nic bardziej mylącego. Sieć jest pod stałą obserwacją, jest nieustannie czyszczona, likwidowane są zatory – jeżeli do takich dochodzi. Co więcej, stara sieć ma dobrą markę wśród fachowców, ponieważ została zbudowana – to trzeba koniecznie przypomnieć – przez pruskiego zaborcę. Dokładnie, precyzyjnie, na lata.

Odwrotnością tych działań był czas inwestycji szalonych, w okresie PRL-u. Choć wiadomo, że strefa przemarzania to obszar od 140 do 160 cm, to podczas radosnych czynów społecznych „trafiło się” ułożyć rury nieco wyżej, bo… po co kopać tak głęboko? Trzeba to było potem naprawić, ale to już czas przeszły, dokonany.

Prawdziwie zimowe awarie – w 90 proc. – dotyczą zamarznięcia przyłączy domków jednorodzinnych i jest to wyłącznie wina ich mieszkańców, gdyż pomieszczenie, do którego przyłącze dochodzi, nie zostało właściwie zabezpieczone przed skutkami mrozów. Niestety, nie są to przypadki jednostkowe. Warto być mądrym przed szkodą i zapytać o radę fachowców, można to zrobić nawet w środku zimy.

Okres zimowy dla „Wodociągów” brodnickich to również czas wymiany wodomierzy. Wodomierz może funkcjonować przez pięć lat, na tyle opiewa jego termin legalizacyjny. Nie robimy tego we własnym zakresie, samemu. Przychodzi fachowiec i czyni to bezpłatnie, bo takie jest zadanie właściciela sieci miejskiej, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy.

– Aktualna zima nie jest, na szczęście, powodem wielu trosk i zmartwień – mówi Przemysław Dąbrowski, odpowiedzialny w „Wodociągach” m.in. za likwidację awarii i jej skutków. – Bez zakłóceń odbywa się dostarczanie wody i odbiór ścieków. To, co trzeba wykonać w ramach eksploatacji sieci jest wykonywane spokojnie, rytmicznie, nieustannie.

Bogumił Drogorób

Fot. Nadesłane

Zdjęcie-0016

Read More
Skip to content